Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Model Cournota – charakterystyki i możliwości zastosowania - Leszek Czerwonka Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Model Cournota – charakterystyki i możliwości zastosowania - Leszek Czerwonka

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Leszek Czerwonka

Tytuł: Model Cournota - charakterystyki i możliwosci zastosowania

Słowa kluczowe: modele rynku, oligopol, model Cournota, równowaga Cournota

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autoraleszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Streszczenie: Artykuł prezentuje własności i charakterystyki modelu Cournota oraz możliwości jego zastosowania. Celem tego opracowania jest analiza wartości takich zmiennych jak: wielkość produkcji, cena, przychód, wynik ekonomiczny producenta w punkcie równowagi Cournota; w zależności od zmian takich parametrów modelu jak liczba przedsiębiorstw, czy wartości parametrów funkcji kosztów. Analiza ta ma ułatwić użycie modelu Cournota do modelowania zjawisk i procesów gospodarczych.

Authors: Czerwonka Leszek, PhD

Title: COURNOT MODEL – CHARACTERISTICS AND APPLICABILITY (Model Cournota – charakterystyki i możliwości zastosowania.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: market structure (D4), oligopoly (D43), Cournot model, Cournot equilibrium

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Leszek Czerwonka, Uniwersytet Gdanski, Wydział Ekonomiczny, Katedra Mikroekonomii, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

 

E-mail: leszczer@panda.bg.univ.gda.pl

Abstract: The article presents Cournot model's features and characteristics and the possibility of its usage. The aim of the paper is to analyze the value of such variables as: output, price, revenue, profit in Cournot equilibrium; depending on changes of such model's parameters as: number of firms, or value of cost function's parameters. Due to this analysis it should be easier to use Cournot model for modeling economic processes.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00