Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Przedsiębiorstwo spółdzielcze w strukturach ... - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Przedsiębiorstwo spółdzielcze w strukturach ... - Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Iwona Drozd-Jaśniewicz, dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Przedsiebiorstwo spółdzielcze w strukturach sektora małych i srednich przedsiebiorstw

Słowa kluczowe: spółdzielnia, małe i średnie przedsiębiorstwo, kryteria ilościowe i jakościowe, bariery rozwoju, integracja, kooperacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

E-mail autoradrozdi@krs.com.pl

Streszczenie: Przedsiębiorstwa spółdzielcze zarówno pod względem cech jakościowych jak i ilościowych są typowymi małymi lub średnimi przedsiębiorstwami, działającymi we wszystkich sferach życia gospodarczego i podlegają wszystkim rygorom oraz prawom rynku tak, jak każde inne przedsiębiorstwo. Wyróżnia się cztery bariery determinujące rozwój sektora spółdzielczego: rynkowe, finansowe, prawne i strategiczne. Wprawdzie potencjał ekonomiczny sektora spółdzielczego w ostatnich latach uległ ograniczeniu, lecz uwzględniając liczbę jednostek spółdzielczych funkcjonujących na rynku oraz liczbę zrzeszonych w nich osób potencjał ten pozostaje nadal istotny. Należy jednak stwierdzić, że cały sektor w celu dalszego funkcjonowania i rozwoju winien przejść głęboką restrukturyzację oraz kierunkować swoje działania na współpracę zarówno pomiędzy przedsiębiorstwami spółdzielczymi, jak i niespółdzielczymi oraz coraz ściślejsze formy współdziałania.

Authors: Drozd-Jaśniewicz Iwona, PhD, Jankowski Jerzy, PhD

Title: COOPERATIVE ENTITY IN THE STRUCTURE OF SMALL AND MEDIUM COMPANIES’ SECTOR (Przedsiębiorstwo spółdzielcze w strukturach sektora małych i średnich przedsiębiorstw.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: cooperative entity, small and medium enterprise, quantity and quality criterions, barriers of development, integration, cooperation  

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Iwona Drozd-Jaśniewicz, Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spoldzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, Poland

E-mail: drozdi@krs.com.pl

Abstract: The cooperative enterprises regarding the quality and quantity features are typical small and medium size entities acting in the all areas of the economic life, and they are under the regulation of the market law like all the other enterprises. There can be specified four barriers determining the cooperative sector development: market, financial, law and strategic. Although the economic potential of cooperative sector in previous years has been limited; when we include number of cooperative entities operating on the market and the number of people associated in it, this potential still remains essential. It should be noted, however, that the entire industry, in order to continue functioning and development, must undergo deep restructuring and should focus more on the cooperation between cooperative entities as well as non cooperatives ones. The cooperation between them supposed to be tightened.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00