Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego w gospodarce rynkowej - Iwona Drozd-Jaśniewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego w gospodarce rynkowej - Iwona Drozd-Jaśniewicz

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Iwona Drozd-Jaśniewicz

Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania przedsiebiorstwa spółdzielczego w gospodarce rynkowej

Słowa kluczowe: spółdzielnia, gospodarka rynkowa

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Iwona Drozd-Jaśniewicz, Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

E-mail autoradrozdi@krs.com.pl

Streszczenie: Aktualnie spółdzielnie są przedsiębiorstwami funkcjonującymi w gospodarce rynkowej na zasadach i warunkach dotyczących wszystkich innych form przedsiębiorczości. Spółdzielnie są więc prywatnymi przedsiębiorstwami, których majątek, będący własnością członków-właścicieli, został oddany w grupowe użytkowanie. W świetle obowiązujących przepisów prawa podlegają one takim samym rygorom jak każdy inny podmiot funkcjonujący na rynku. Oprócz więc unormowań prawnych specjalistycznych ze względu na formę organizacyjną tych jednostek spółdzielnie podlegają całej gamie przepisów, wspólnych dla wszystkich przedsiębiorstw m.in. z zakresu ekonomii, finansów, rachunkowości, produkcji, prawa pracy, administracji, zarządzania, jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz kontroli. Znajomość i stosowanie w praktyce przez kadry zarządcze spółdzielni obowiązujących przepisów prawa jest nieodzownym elementem funkcjonowania spółdzielni w aktualnym systemie społeczno-gospodarczym.

Authors: Drozd-Jaśniewicz Iwona, PhD

Title: THE LEGAL ASPECTS OF COOPERATIVE ENTITY FUNCTIONING IN THE MARKET ECONOMY CONDITIONS (Prawne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa spółdzielczego w gospodarce rynkowej.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: cooperative, market economy

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Iwona Drozd-Jaśniewicz, Krajowa Rada Spoldzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, Poland

E-mail: drozdi@krs.com.pl

Abstract: Right now cooperatives are entities that operate according to the rules and conditions referring to all other forms of business. Cooperatives are the private entities, with assets owned by members-owners handed over for the group usage. Furthermore, besides special rules concerning the organizational form of the cooperatives, economic activity of cooperative entities is under the common laws for all economic entities on the market; among others: from scope of economics, finances, accounting, production, labor law, administration, management, the quality of provided services and control. The understanding and applying law in practice by management boards of cooperatives is an indispensable element of cooperative’s functioning in present socio-economic system.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00