Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wina polityczna i odpowiedzialność – powracając do refleksji K. Jaspersa i H. Arendt ... - Romuald Piekarski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wina polityczna i odpowiedzialność – powracając do refleksji K. Jaspersa i H. Arendt ... - Romuald Piekarski

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Romuald M. Piekarski

Tytuł: Wina polityczna i odpowiedzialność - powracając do refleksji K. Jaspersa i H. Arendt o faszyzmie niemieckim

Słowa kluczowe: odpowiedzialność polityczna, wina polityczna

Dyscyplina: FILOZOFIA, ETYKA POLITYCZNA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytyt Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zakład Filozofii Współczesnej, ul. Bielańska 5, 80-851 Gdańsk

E-mail autoraromualdpiekarski@poczta.onet.pl

Streszczenie: Zagadnienie winy i odpowiedzialności politycznej stanowi kwestię uniwersalną. Czy faszyzm i komunizm należą bezpowrotnie do przeszłości? Czy zniewolenie mas i podbój całych społeczeństw mamy już za sobą? Czy źródła totalitaryzmu zostały osuszone? Czy ludzkość uodporniła się na nie? Na te pytania trzeba wciąż odpowiadać. W artykule czynimy to przywołując wybrane analizy Karla Jaspersa i Hannah Arendt dotyczące odpowiedzialności za nazizm. Pytanie o odpowiedzialność i winę za totalizm faszystowski nie jest kwestią czysto historyczną, lecz odnosi się pośrednio do obecnych i przyszłych wydarzeń i decyzji politycznych, albowiem populistyczne manipulacje masami, niezdolnymi do aktywnego obywatelstwa zmieniło swoje formy, lecz tym samym świat jeszcze nie wytworzył nowego porządku, uodpornionego na podobne niebezpieczeństwa. 

Authors: Piekarski Romuald M., PhD

Title: POLITICAL GUILT AND RESPONSIBILITY – RETURNING TO THE REFLECTION OF K.JASPERS AND H.ARENDT ON GERMAN FASCISM (Wina polityczna i odpowiedzialność – powracając do refleksji K. Jaspersa i H. Arendt o faszyzmie niemieckim.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: political responsibility, political guilt

Discipline: PHILOSOPHY, POLITICAL ETHICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Romuald Piekarski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Nauk Spolecznych, Instytyt Filozofii Socjologii i Dziennikarstwa, Zaklad Filozofii Wspolczesnej, ul. Bielanska 5, 80-851 Gdansk, Poland

E-mail: romualdpiekarski@poczta.onet.pl

Abstract: The issue of guilt and political responsibility is an universal one. Do fascism and communism belong irretrievably to the past? Are enslaving masses and conquest of the entire societies over? Have the sources of totalitarianism been drained? Has humanity became resistant to them? We still need to answer these questions. In this article we are recalling chosen analysis of Karl Jaspers and Hannah Arendt on the responsibility for the Nazism. The question of responsibility and guilt for the Nazi totalitarianism is not purely historical, but indirectly refers to current and future events and political decisions, for populist manipulation of the masses, incapable of active citizenship has changed its form, but the same, world has not yet created a new order resistant to similar dangers.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00