Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Suwerenne fundusze inwestycyjne: różny rodowód, jednakowy wzrost znaczenia - Mateusz Słota Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Suwerenne fundusze inwestycyjne: różny rodowód, jednakowy wzrost znaczenia - Mateusz Słota

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Mateusz S. Słota

Tytuł: Suwerenne fundusze inwestycyjne: różny rodowód, jednakowy wzrost znaczenia

Słowa kluczowe: suwerenny fundusz inwestycyjny, Abu Dhabi Investment Authority (Fundusz Inwestycyjny Abu Dhabi), China Investment Corporation (Chińska Korporacja Inwestycyjna), migracja kapitału, kapitał naftowy, nadwyżki handlowe

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autoramatslota@o2.pl

Streszczenie: W niniejszym artykule autor zwięźle definiuje pojęcie państwowego funduszu inwestycyjnego i dokonuje pogłębionej charakterystyki dwóch tego rodzaju podmiotów, czyli Abu Dhabi Investment Authority (Funduszu Inwestycyjnego Abu Dhabi) oraz China Investment Corporation (Chińskiej Korporacji Inwestycyjnej), ze szczególnym uwzględnieniem głównych źródeł finansowania tychże instytucji, które stanowią odpowiednio kapitał petrodolarowy oraz nadwyżki handlowe. Posługując się powyższymi przykładami, autor stara się pokazać rangę sovereign wealth funds, zarówno tych finansowanych kapitałem pochodzącym ze sprzedaży surowców naturalnych, jak i tych zasilanych rezerwami dewizowymi, w odniesieniu do całej gospodarki światowej i zachodzących w niej bardzo widocznych w ostatnich latach procesów migracji kapitału, a także ostatniego kryzysu na rynkach finansowych, spowodowanego załamaniem na rynku ryzykownych kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych. Artykuł stanowi ponadto próbę podjęcia dyskusji w temacie dalszych losów instytucji typu SWF, a mianowicie tego, czy staną się one w najbliższych latach dominującą kategorią inwestorów instytucjonalnych na świecie, czy też ich znaczenie, z uwagi na liczne obawy i związane z nimi działania zachodnich krajów, mające chronić ich gospodarki przed napływem bliskowschodniego i azjatyckiego kapitału, będzie maleć.

Authors: Słota Mateusz  S.

Title: SOVEREIGN WEALTH FUNDS. DIFFERENT ORIGINS, THE SAME GROWTH OF SIGNIFICANCE (Suwerenne fundusze inwestycyjne. Różny rodowód, jednakowy wzrost znaczenia.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: sovereign wealth funds, Abu Dhabi Investment Authority, China Investment Corporation, global capital migration, petrodollars, trade surpluses

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: matslota@o2.pl

Abstract: The article provides a brief definition of sovereign wealth funds and a deep analysis of two SWF institutions: Abu Dhabi Investment Authority and China Investment Corporation, and their main sources of capital, respectively the so called petrodollars and the excess currency reserves resulting from trade surpluses. The author of this article uses these examples to illustrate the role of sovereign wealth funds, both these financed by the petrodollar capital and these funded thanks to the excess foreign exchange reserves, in the world economy and the current global migration of capital, as well as in the context of the latest financial crisis caused by the credit crunch in United States. Moreover, the author of the article tries to discuss the possible scenarios of sovereign wealth funds’ future, not only in terms of their recent expansion, but also under the circumstances of many fears of western countries and actions that they take to prevent their economies from capital flows coming from state owned investment funds from the Middle East and Asia. The question here is whether SWFs are going to maintain the position of dominant institutional investors on world’s financial markets for a longer period of time or their significance is going to be diminished by the pressures from the West.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00