Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Odpowiedzialność rachunkowości bankowej za globalny kryzys finansowy? - Eugeniusz Gostomski, Anna Podurgiel Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Odpowiedzialność rachunkowości bankowej za globalny kryzys finansowy? - Eugeniusz Gostomski, Anna Podurgiel

Tylko online

12,00 zł

15 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr hab. Eugeniusz Gostomski prof. UG, Anna Podurgiel

Tytuł: Odpowiedzialność rachunkowosci bankowej za globalny kryzys finansowy?

Słowa kluczowe: wartość rynkowa, wartość godziwa, wartość historyczna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Instytut Handlu Zagranicznego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 119/121, 81 826 Sopot

E-mail autoraegostomski@yahoo.com

Streszczenie: Autorzy opracowania analizują kwestię współodpowiedzialności zasad rachunkowości za obecny globalny kryzys finansowy. Skoncentrowali się na zalecanej przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości metodzie wyceny aktywów finansowych według wartości rynkowej. W okresie zaburzeń na rynkach finansowych nie jest ona dobrym wykładnikiem rzeczywistej wartości aktywów finansowych. W okresie hossy prowadzi do podwyższenia wyników finansowych, a w okresie bessy wymaga tworzenia odpisów na aktywa tracące na wartości i wykazywania drastycznych strat w instytucjach finansowych. Lepszym rozwiązaniem byłoby przyjęcie średniej wartości rynkowej z okresu 6 – 12 miesięcy poprzedzających dzień bilansowy.

Authors: professor Gostomski Eugeniusz, Podurgiel Anna

Title: RESPONSIBILITY OF BANK ACCOUNTING FOR GLOBAL FINANCIAL CRISIS? (Odpowiedzialność rachunkowości bankowej za globalny kryzys finansowy?)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond)

year: 2010, vol:.15, number: 1(46), pages:

Keywords: market value, fair value, historical value

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Eugeniusz Gostomski, Instytut Handlu Zagranicznego, Wydzial Ekonomiczny, Uniwersytet Gdanski, ul. Armii Krajowej 119/121, 81 826 Sopot, Poland

E-mail: egostomski@yahoo.com

Abstract: The authors of the article examine the issue of share responsibility of accounting policies for the current global financial crisis. They focused on the method recommended by the International Accounting Standards- of valuation of financial assets due to market value. However during the financial turmoil is not a good expression of the financial assets’ real value. During the bull market it would lead to higher financial performance, and during the bear market it requires the creation of write-offs on depreciating assets and demonstrates drastic losses in financial institutions. Better solution would be to adopt the average market value of the 6 - 12 months period preceding the balance-sheet date.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00