Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ocena inwestycji Program 10+ zrealizowanej w ramach Grupy LOTOS S.A. ... - Ewa Grzegorzewska-Mischka, Łukasz Lisiewicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ocena inwestycji Program 10+ zrealizowanej w ramach Grupy LOTOS S.A. ... - Ewa Grzegorzewska-Mischka, Łukasz Lisiewicz

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Ewa C. Grzegorzewska-Mischka, Łukasz Lisiewicz

Tytuł: OCENA INWESTYCJI PROGRAM 10+ ZREALIZOWANEJ W RAMACH GRUPY LOTOS S.A. W LATACH 2007–2011

Słowa kluczowe: rynek paliwowy, rafineria, koncern naftowy, sektor naftowy, inwestycja, efektywność inwestycyjna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Ewa Grzegorzewska-Mischka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: Ewa Grzegorzewska-Mischka – egrze@zie.pg.gda.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowano pozytywny wpływ jednej z inwestycji nazwanej Program 10+, zarówno na wyniki operacyjne gdańskiego koncernu, jak i rynek paliwowy w Polsce. Program ten został przeprowadzony w Grupie LOTOS S.A. Wybór charakterystyki tego przedsięwzięcia i jego korzystnego wpływu na otoczenie ma związek m.in. ze skalą tej inwestycji oraz poniesionymi na nią nakładami finansowymi (5,5 mld zł). Z tego względu uznano ją za największą, jakiej dokonano w polskiej gospodarce po 1990 roku.

Authors: professor Grzegorzewska-Mischka Ewa C., Lisiewicz Łukasz

Title: APPRAISAL OF THE PROGRAM 10+ INVESTMENT EXECUTED IN THE LOTOS GROUP S.A. IN YEARS 2007–2011 (Ocena inwestycji Program 10+ zrealizowanej w ramach Grupy LOTOS S.A. w latach 2007–2011.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 189–196

Keywords: fuel market, refinery, oil company, oil sector, investment, investment efficiency

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Ewa Grzegorzewska-Mischka, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk, Poland

E-mail: Ewa Grzegorzewska-Mischka – egrze@zie.pg.gda.pl

Abstract: The article presents a positive impact of an investment called Program 10+ on both operational performance of the described company and Polish fuel market. This program was carried out by the LOTOS GROUP S.A. Selection of the project and its positive effect on the environment is related inter alia with the scale of the investment and its expenditures (5,5 billion zloty).Therefore it was considered to be the largest investment that has been made in the Polish market after year 1990.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00