Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wydatki na usługi turystyczne jako miara zamożności społeczeństwa - Edyta Pietranis Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wydatki na usługi turystyczne jako miara zamożności społeczeństwa - Edyta Pietranis

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Edyta Pietranis

Tytuł: WYDATKI NA USŁUGI TURYSTYCZNE, JAKO MIARA ZAMOŻNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA

Słowa kluczowe: turystyka, wydatki na usługi turystyczne, społeczeństwo, zamożność społeczeństwa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Edyta Pietranis, Jones Lang LaSalle, ul. Królewska 16, 00–103 Warszawa

E-mail autora: edyta.pietranis@wp.pl

StreszczenieW niniejszym artykule scharakteryzowano wydatki na usługi turystyczne, jako miarę zamożności społeczeństwa. Opisuje on turystykę, jako dziedzinę gospodarki, usługi ogółem oraz usługi i produkty turystyczne, jako przedmiot obrotu w handlu zagranicznym. Wskazano na główne różnice pomiędzy produktami a usługami oraz scharakteryzowano popyt i podaż turystyczną. Opisano także rolę turystyki w obecnej gospodarce. W dalszej części artykułu wskazano na sposoby pomiaru zamożności społeczeństwa inne niż PKB oraz na 5 krajów o najwyższych oraz 5 krajów o najniższych wydatkach na usługi turystyczne, spośród krajów Unii Europejskiej. Kluczową częścią artykułu jest opisanie zamożności krajów, które zostały wyłonione dzięki kryterium wydatków na usługi turystyczne za pomocą Wskaźnika Rozwoju Ludzkiego oraz sformułowanie wniosków na temat związku pomiędzy wielkością wydatków na turystykę, a szeroko pojętą zamożnością społeczeństwa.

Author: Pietranis Edyta, PhD student

Title : EXPENDITURES FOR TRAVEL SERVICES AS A MEASURE OF PROSPERITY OF A SOCIETY (Wydatki na usługi turystyczne, jako miara zamożności społeczeństwa)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 179–188

Keywords: tourism, expenditure on travel services, society, prosperity of society

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Edyta Pietranis, Jones Lang LaSalle, ul. Krolewska 16, 00–103 Warszawa, Poland

E-mail: edyta.pietranis@wp.pl

Abstract: In the article the Author describes expenditures for travel services as a measure of prosperity of a society. She describes tourism industry as area of the economy, services in general, as well as tourist products and tourist services as subject of international trade. The Author indicates main differences between products and services and describes demand and supply in tourist industry which is important part of world economy. Successively the ways of measuring the prosperity of society other than GDP and 5 EU countries with the lowest and 5 EU countries with the highest level of expenditures for tourism were distinguished. The Author focuses on prosperity of the countries selected on the basis of tourism expenditures criteria. They are described on the basis of Human Development Index and the Author draws conclusions on correspondence between expenditures on tourism industry and broadly defined wealth of society.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00