Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych - Dominik Bierecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych - Dominik Bierecki

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dominik J. Bierecki

Tytuł: CZŁONKOSTWO W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Słowa kluczowe: stosunek członkostwa w SKOK, ustawa o SKOK z 2009 r., więź o charakterze organizacyjnym lub zawodowym, jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: DBierecki@gmail.com

StreszczenieUstawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, która weszła w życie 27 października 2012 r., wprowadziła nowe regulacje prawne odnośnie stosunku członkostwa w SKOK. Ustawa poszerzyła krąg podmiotów posiadających legitymację prawną do nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie, umożliwiając uzyskanie członkostwa osobom prawnym. Ma to istotny wpływ na najbardziej charakterystyczny element stosunku członkostwa w SKOK – więź o charakterze zawodowym lub organizacyjnym.

Author: Bierecki Dominik J., student

Title: MEMBERSHIP IN CREDIT UNIONS (SKOK) UNDER NEW LAW REGULATIONS (Członkostwo w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej w świetle nowych regulacji prawnych)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 137–143

Keywords: membership in Credit Unions, Credit Unions Act of 2009, the relationship of organizational or professional character, churches and denominational associations' organizational units

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: DBierecki@gmail.com  

Abstract: The Credit Union Act of 5th of November 2009 which took effect on the 27th of October 2012 interposed new regulations on membership in Credit Unions. The act allows legal persons to gain membership in Credit Unions. This has an essential effect on the most characteristic element of membership in Credit Unions – the occupational or organizational bond.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00