Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Dostępność informacji zwrotnej jako warunek uczenia się organizacji - Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Dostępność informacji zwrotnej jako warunek uczenia się organizacji - Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Krystyna Adamska, dr Małgorzata Grabus

Tytuł: DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI ZWROTNEJ JAKO WARUNEK UCZENIA SIĘ ORGANIZACJI

Słowa kluczowe: informacja zwrotna, organizacja ucząca się, relacje w organizacji, zachowania organizacyjne

Dyscyplina: ZARZĄDZANIE

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Małgorzata Grabus, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, ul. Żwirki i Wigury 15, 81–387 Gdynia Krystyna Adamska, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: Małgorzata Grabus – m.grabus@wp.pl Krystyna Adamska – psyka@univ.gda.pl

StreszczenieInformacja zwrotna jest jedną z form komunikacji interpersonalnej, warunkującej zarówno porozumienie między członkami organizacji, jak i typ relacji, występujący między nimi. Artykuł prezentuje założenia teoretyczne koncepcji wyjaśniającej, jak informacja zwrotna dostępna w organizacji buduje określony typ relacji i praktyk organizacyjnych, a w efekcie tego – w jaki sposób wpływa na ogólną efektywność przedsiębiorstwa. Kluczowym pojęciem koncepcji jest dostępność informacji zwrotnej definiowana jako takie sprzężenie zwrotne, które daje szansę odbiorcy na modyfikację działań i poprawę własnej efektywności. Tak definiowana dostępność informacji zwrotnej determinowana jest trzema czynnikami: poziomem szumów komunikacyjnych oraz nastawieniem wobec zmian i zdolnością do przyjmowania perspektywy drugiej osoby.

Authors: Adamska Krystyna, PhD; Grabus Małgorzata PhD

Title: AVAILABILITY OF FEEDBACK AS A CONDITION OF ORGANIZATIONAL LEARNING (Dostepność informacji zwrotnej jako warunek uczenia się organizacji) Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 110–119

Keywords: feedback, learning organization, relations in organization, organizational behaviors

Discipline: MANAGEMENT

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Małgorzata Grabus, Wyższa Szkoła Finansów i Administracji, ul. Żwirki i Wigury 15, 81–387 Gdynia, Poland Krystyna Adamska, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, ul. Bażyńskiego 4, 80–952 Gdańsk, Poland

E-mail: Małgorzata Grabus – m.grabus@wp.pl Krystyna Adamska – psyka@univ.gda.pl

Abstract: The feedback is a form of interpersonal communication, conditioning both the agreement between members of the organization, and the type of social relation between them. The article presents theoretical assumptions of the concept, which tries to explain how the feedback available in the organization builds up the given type of relation and the organizational practices, and as a result how it affects the general effectiveness of the enterprise. The basis of the presented approach includes the idea of rationality, cybernetic concept of learning process, as well as the learning organization. The available feedback is a crucial notion of the approach. It is defined as the feedback which gives the recipient a chance to modify his or her action and to improve effectiveness. The feedback is determined by three factors: the level of the white noise (disturbances in the communication channel), the attitude towards changes and the ability to adopt the perspective of the other person.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00