Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Analiza prawna i ekonomiczna barier utrudniających konsumentom e-zakupy w krajach UE - Przemysław Banasik, Iga Kowalska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Analiza prawna i ekonomiczna barier utrudniających konsumentom e-zakupy w krajach UE - Przemysław Banasik, Iga Kowalska

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr Przemysław Banasik, Iga Kowalska

Tytuł: ANALIZA PRAWNA I EKONOMICZNA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH KONSUMENTOM E-ZAKUPY W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Słowa kluczowe: Unia Europejska, konsument, e-zakupy, karty płatnicze

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk

E-mail autora: Przemysław Banasik – przemyslawbanasik@tlen.pl

StreszczenieZidentyfikowanie barier e-handlu transgranicznego ma na celu możliwe jak najszybsze i najefektywniejsze zlikwidowanie ich przez odpowiednie instytucje, za pomocą dostępnych środków. Ma to służyć pełniejszej integracji oraz rozwojowi zintegrowanego wewnętrznego rynku w ramach UE, przynoszącego korzyści nie tylko gospodarce, ale przede wszystkim konsumentom. Konsumentom, którzy mając szansę wyboru będą mogli zdecydować, która oferta jest dla nich optymalna bez potrzeby podejmowania ryzyka, czy przesyłka od zagranicznego sprzedawcy będzie na czas i czy mają odpowiednią kartę płatniczą do dokonania transakcji. Rozwiązując przeszkody prawne i techniczne występujące w elektronicznym handlu transgranicznym, nie można pominąć zaufania konsumenta. Właśnie kwestia poczucia bezpieczeństwa i zaufania do transakcji transgranicznych jest jednym z czynników mających największy wpływ na dokonywanie zakupów on-line w innych krajach UE. Dlatego też, tak ważne są działania na rzecz podniesienia świadomości konsumentów i monitorowania na bieżąco sytuacji na rynku transakcji ponad granicami państw członkowskich.

Authors: Banasik Przemysław, PhD; Kowalska Iga

Title: ANALYSIS OF THE LEGAL AND ECONOMIC BARRIERS IMPEDING E-SHOPING TO COSUMERS IN EUROPEAN UNION (Analiza prawna i ekonomiczna barier utrudniających konsumentom e-zakupy w krajach Unii Europejskiej)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 147–159

Keywords: European Union, consumer, e-shopping, payment cards

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Przemysław Banasik, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Przedsiębiorczości i Prawa Gospodarczego, ul. Narutowicza 11, 80–233 Gdańsk, Poland

E-mail: Przemysław Banasik – przemyslawbanasik@tlen.pl

Abstract: The identification of cross-border e-commerce barriers leads to their elimination through relevant institutions and with available methods as soon as possible and in the most efficient way. It leads to full integration and the development of EU integrated internal markets, which produces benefits not only for the economy but most of all for consumers. Consumers, given the chance to choose, could decide which offer is optimal for them without taking risks if deliveries from sellers located in another EU country will be on time or, if they have an appropriate payment card to make transaction. In removing legal and technical barriers which appear in cross-border e-commerce, the consumers' confidence cannot be ignored. The issues of security and trust regarding cross-border transactions are one of the indicators which have the biggest impact on shopping online in another EU country. This is the reason why efforts to raise consumer awareness and monitoring the current situation of the transactions market across borders of Member States is so important.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00