Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Prawne regulacje w kształtowaniu płynności sektora bankowego w Polsce - Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Prawne regulacje w kształtowaniu płynności sektora bankowego w Polsce - Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: dr hab. Anna Rzeczycka, dr Gabriela Golawska-Witkowska

Tytuł: PRAWNE REGULACJE W KSZTAŁTOWANIU PŁYNNOŚCI SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

Słowa kluczowe: płynność finansowa, ryzyko płynności, miary płynności

Dyscyplina: EKONOMIA, PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdańsk

E-mail autora: Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

StreszczenieWymogi nadzoru bankowego w zakresie kształtowania poziomu płynności ulegały zmianom wraz ze zdarzeniami w turbulentnym otoczeniu. Początkowo miały one charakter fakultatywny. Banki bowiem były jedynie zobowiązane przez prawo bankowe do utrzymywania płynności finansowej. Istniejące wskaźniki były najczęściej traktowane jako te, których wielkości powinny być zachowane przez bank, nie miały one jednak charakteru obligatoryjnego. Jednak wraz ze zmianami na rynkach finansowych, w tym jako zabezpieczenie się przed kryzysem finansowym, przybrały one postać obligatoryjną, w postaci norm ostrożnościowych. W opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji płynnościowej w sektorze banków o sumie bilansowej na koniec każdego miesiąca w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekraczającej 200 mln zł i nieprzekraczającej tej wartości. Stwierdzono, że kształtuje się ona na poprawnym poziomie, a ilość banków nierespektujących Uchwały 386/2008 stale maleje.

Authors: professor Rzeczycka Anna; Golawska-Witkowska Gabriela, PhD

Title: LEGAL REGULATONS IN SHAPING THE LIQUIDITY OF THE BANKING SECTOR IN POLAND (Prawne regulacje w kształtowaniu płynności sektora bankowego w Polsce.)

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2012, vol.: XV, number: 4(57), pages: 128–136

Keywords: liquidity, liquidity risk, liquidity norms

Discipline: ECONOMICS, LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Anna Rzeczycka, Gabriela Golawska-Witkowska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Zakład Finansów, ul. Traugutta 79, 80–952 Gdansk, Poland

E-mail: Anna Rzeczycka – rzeczycka@interia.pl Gabriela Golawska-Witkowska – g.golawska@gmail.com

Abstract: Requirements for banking supervision in shaping the liquidity underwent changes along with the events in the turbulent environment. Initially, they were optional. Banks were only obliged by the bank law to maintain market liquidity. Existing indicators were generally treated as those which size should be retained by the bank, however they were not obligatory. However, with the changes in the financial markets, as a form of protection from the financial crisis, they took the obligatory character, as prudential norms. The study carried out an analysis of the liquidity situation in the banking sector with total assets that at the end of each month in the last 12 months exceeded 200 million zloty, and not exceeding this amount. It was found that it is shaped on the correct level, and the number of banks which do not respect the Resolution 386/2008 is continuously decreasing.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00