Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Lustracja jako forma kontroli gospodarczej spółdzielni wykonywana przez lustratorów KRS - Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Lustracja jako forma kontroli gospodarczej spółdzielni wykonywana przez lustratorów KRS - Jerzy Jankowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Lustracja jako forma kontroli gospodarczej spółdzielni, wykonywan przez lustratorów KRS

Słowa kluczowe: lustracja, nadawanie uprawnień, kodeks etyki zawodowej, lustrator, normy badań lustracyjnych

Dyscyplina: ekonomia

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

E-mail autoramstepnowska@o2.pl

Streszczenie: Lustracja spółdzielcza ma wieloletnią tradycję. Przeprowadzana była od zarania istnienia spółdzielni, a więc jest to już kategoria historyczna. Lustracje w spółdzielniach i organizacjach spółdzielczych mogą przeprowadzać osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą. Nadanie uprawnień lustracyjnych następuje po odbyciu, co najmniej 60 godzin obligatoryjnego szkolenia specjalistycznego zakończonego egzaminem zawodowym z wynikiem pozytywnym. Szkolenie kandydatów na lustratorów organizuje Krajowa Rada Spółdzielcza lub związki rewizyjne po zatwierdzeniu programu szkolenia przez Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej. Zawód lustratora jest zawodem zaufania publicznego i powinien być wykonywany przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie i predyspozycje. Celem podniesienia jakości badań lustracyjnych istnieje potrzeba opracowania kodeksu etyki pracy lustracyjnej oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego ds. lustratorów. Wydaje się, że należy rozważyć opracowanie norm wykonywania zawodu oraz standardów badań lustracyjnych. Doprecyzowania wymagają również zasady przeprowadzania egzaminu na uprawnienia lustracyjne. Należy także rozważyć możliwość przywrócenia nadawania uprawnień lustracyjnych dopiero po ukończeniu studiów podyplomowych realizowanych w ramach nauczania wyższego.

Author: Jankowski Jerzy, PhD

Title: CO-OPERATIVE INSPECTION AS A FORM OF ECONOMIC AUDIT OF THE CO-OPERATIVE ENTITY CONDUCTED BY CO-OPERATIVE INSPECTORS FROM NATIONAL CO-OPERATIVE COUNCIL (Lustracja jako forma kontroli gospodarczej spółdzielni, wykonywan przez lustratorów KRS.)

Keywords: inspection, authorization, ethical code of the co-operative inspectors, co-operative inspector, the norms of the co-operative inspection

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Krajowa Rada Spółdzielcza, ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa, Poland

E-mailslaw@ek.univ.gda.pl

Abstract: Co-operative inspection has a very long tradition. It was carried from the early beginning of the co-operative existence – it is a historical category. The inspections in co-operatives and co-operative organizations can be carried by people who have the eligibility chartered by National co-operative Council. The eligibilities are chartered after 60 hours obligatory specialist training which ends by the exam. The training for candidates to the co-operative inspector position is organized by the National Co-operative Council or by the revisory unions after the acceptance of the training programme by the National Co-operative Council. The position of the co-operative inspector is a job of a public trust and is supposed to be preformed by the people with adequate education and predispositions. There is a need of preparing the ethical code for the co-operative inspectors’ work and bringing the position of disciplinary intercessor of the inspectors into being – all these arrangements aim the increasing of the co-operatives inspection quality. It must be pointed out that the norms of performing of the co-operative inspector job should be compiled as well. The rules of the exam on the co-operative inspector position must be more precise too. Moreover, it can be thought that the eligibilities for the inspections could be chartered after the post graduate studies.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00