Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a kwestie etyczne - Krzysztof Sarnowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a kwestie etyczne - Krzysztof Sarnowski

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Krzysztof A. Sarnowski

Tytuł: Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a kwestie etyczne

Słowa kluczowe: fundusze inwestycyjne, etyka, reklama

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Tarnowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autorasarni@am.gdynia.pl

Streszczenie: Celem artykułu było ukazanie wybranych nieetycznych zachowań stosowanych na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2004-2008 i pokazanie potencjalnych skutków takich zachowań. Dynamiczny wzrost liczby funduszy i zarządzanych przez nie aktywów wiązał się ze stosowaniem nieetycznych praktyk, do których zaliczyć można przede wszystkim przekaz reklamowy prezentujący tylko zalety i pomijający wady. Bessy i zrażenie się inwestorów do funduszy w wyniku stosowania nieetycznych zachowań wywołały znaczące spadki liczby osób posiadających jednostki uczestnictwa funduszy jak również aktywów netto.

Author: Sarnowski Krzysztof A., PhD

Title: DEVELOPMENT OF MUTUAL FUND MARKET IN POLAND AND ETHOCS MATTERS. (Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce a kwestie etyczne)

Keywords: mutual funds, ethics, advertising

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Krzysztof Sarnowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczosci i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mailsarni@am.gdynia.pl

Abstract: The aim of this paper was to show some of non ethical behaviors taking place on mutual fund market in Poland in the period of 2004-2008 and to show potential consequences of such behaviors. Dynamic increase of number of funds and assets managed by them was connected with the use of non ethical practices including first of all advertisement presenting only advantages and omitting disadvantages. Bear market and investors becoming discouraged to funds as a result of non ethical behaviors caused significant decrease of number of people helding mutual funds units as well as decrease of net assets value.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00