Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] VoIP jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw - Arkadiusz Biadała, Adam Sadowski, Marcin Krasiński Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] VoIP jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw - Arkadiusz Biadała, Adam Sadowski, Marcin Krasiński

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Arkadiusz S. Biadała, Marcin Krasiński, dr inż.Adam K. Sadowski

Tytuł: VoIP jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw

Słowa kluczowe: technologia VoIP, konwergencja usług, logistyczny system informacyjny

Dyscyplina: zarządzanie, logistyka

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: dam Sadowski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zakład Logistyki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź

E-mail autoraasadowski@uni.lodz.pl

Streszczenie: Rosnące znaczenie sprawnej i jednocześnie efektywnej ekonomicznie wymiany informacji w nowoczesnych koncepcjach zarządzania łańcuchem dostaw jest widoczne w zastosowaniu technologii VoIP (Voice over Internet Protocol). VoIP stanowiąc substytut telefonii PSTN (Public Switched Telephone Network) jest źródłem oszczędności w przedsiębiorstwach oraz stanowi jedno z innowacyjnych rozwiązań w funkcjonowaniu firmy. Jest ona obecnie najnowocześniejszym sposobem komunikacji głosowej oraz transmisji danych, łącząc w sobie możliwości realizowania połączeń do telefonii stacjonarnej, jak i komórkowej. Zastosowanie technologii VoIP w przedsiębiorstwie wiąże się ze znacznym spadkiem kosztów ponoszonych na rozmowy telefoniczne i stanowi jednocześnie w przedsiębiorstwie element realizacji strategii redukcji kosztów. Ważnym czynnikiem sprawowania kontroli nad wydatkami oraz ich szybkim rozliczaniem przez naczelne kierownictwo jest dostęp on-line do systemu bilingowego operatora. Wdrożenie w przedsiębiorstwie technologii VoIP z jednej strony stanowi element strategii redukcji kosztów, z drugiej natomiast element strategii rozwoju firmy zorientowanej na wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.

Author: Biadała Arkadiusz S.; Krasiński Marcin; Sadowski Adam K., PhD

Title: VOIP AS A FACTOR OF ENTERPRISE COMPETITIVENESS GROWTH (VOIP jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa)

Keywords: VoIP technology, the convergence of services, logistics information system

Discipline: MANAGEMENT, LOGISTICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Adam Sadowski, Uniwersytet Lodzki, Wydzial Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Zaklad Logistyki, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź, Poland

E-mailasadowski@uni.lodz.pl

Abstract: The increasing importance of efficient as well as economically effective exchange of information in modern concepts of supply chain management is noticeable in the application of VoIP technology (Voice over Internet Protocol). VoIP as a substitute for PSTN (Public Switched Telephone Network) telephony is a source of savings for businesses and provides an innovative solution to the functioning of the company. It is currently the most modern mean of communication and data transmission, combining the ability to pursue a call to landline or mobile. The use of VoIP in the enterprise is associated with a significant drop in costs for telephone calls and is a part of costs’ reducing strategy. An important factor of control over expenditure, and their quick calculation by the supreme executives is on-line access to the operator’s billing system. Implementation of VoIP in the enterprise is on the one hand, an element of costs’ reduce strategy and, on the other hand, a part of the company’s development strategy oriented towards the use of modern technologies.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00