Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wolny rynek jako proces odkrywania i koordynacji ludzkiej wiedzy - Hubert Kaczmarczyk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wolny rynek jako proces odkrywania i koordynacji ludzkiej wiedzy - Hubert Kaczmarczyk

Tylko online

12,00 zł

16 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Hubert W. Kaczmarczyk

Tytuł: Wolny rynek jako proces odkrywania i koordynacji ludzkiej wiedzy.

Słowa kluczowe: rynek, F.A. von Hayek, koordynacja, wykorzystywanie wiedzy, rola cen

Dyscyplina: nauki społeczne

Typ dokumentu: artykuł

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Hubert Kaczmaryczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Ekonomii i Administracji, Ul. Świętokrzyska 21A, 25-406 Kielce

E-mail autorahubert@kaczmarczyk.edu.pl

Streszczenie: Autor omawia koncepcje rynku jako procesu odkrywania wiedzy o faktach ekonomicznych i społecznych. Autor prezentując poglądy Hayeka na zjawisko konkurencji zaprzecza tezie o „anarchii produkcji” w gospodarce wolnorynkowej. Konkluzja artykułu sprowadza się do następującej tezy: Tłumienie konkurencji prowadzi do zła dużo gorszego niż ewentualne niepożądane skutki jej działania.

Author: Kaczmarczyk Hubert W., PhD

Title: FREE MARKET AS A PROCESS OF REVEALING AND COORDINATION OF HUMAN KNOWLEDGE (Wolny rynek jako proces odkrywania i koordynacji ludzkiej wiedzy)

Keywords: market, von Hayek, coordination, use of knowledge,  prices’ role

Discipline: SOCIAL SCIENCES

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Hubert Kaczmaryczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Instytut Ekonomii i Administracji, Ul. Swiętokrzyska 21A, 25-406 Kielce, Poland

E-mailhubert@kaczmarczyk.edu.pl

Abstract: The article discusses the concepts of the market as a process of revealing knowledge about the facts of economic and social change. By presenting the Hayek’s views of phenomenon of competition the author denies the thesis of “anarchy of production” in a free market economy. Conclusion of the article consists of the following thesis: Suppression of competition leads to a much worse evil than the possible undesirable consequences of its actions.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00