Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Efekty wsparcia MSP w województwie pomorskim ze źródeł UE w perspektywie 2007–2013 - Ewelina Żaguń Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Efekty wsparcia MSP w województwie pomorskim ze źródeł UE w perspektywie 2007–2013 - Ewelina Żaguń

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Ewelina K. Żaguń

Tytuł: Efekty wsparcia MSP w województwie pomorskim ze źródeł UE w perspektywie 2007–2013

Słowa kluczowe: fundusze strukturalne, programy operacyjne, wspieranie MSP, instrumenty inżynierii finansowej, interwencja publiczna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Ewelina Żaguń, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

E-mail autora: ewelina.zagun@gmail.com

Streszczenie: Celem artykułu jest dokonanie podsumowania w zakresie efektywności wydatkowania funduszy UE w obszarze wspierania przedsiębiorczości w województwie pomorskim zarówno w ramach Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, jak i Wspólnej Polityki Rybackiej. Szczególna uwaga została poświęcona instrumentom inżynierii finansowej, które w latach 2007–2013 w regionie przyniosły istotne efekty we wsparciu mikro- i małych przedsiębiorstw. Odnawialny charakter zarządzanymi środkami miał bezpośrednie przełożenie na uzyskane efekty, jak i na zbudowanie nowej jakości w zarządzaniu i dystrybucji środkami UE. Porównanie skuteczności instrumentów dotacyjnych oraz instrumentów zwrotnych stanowi podstawę dla wyznaczenia kierunków i sposobów wspierania przedsiębiorczości nie tylko w województwie pomorskim.

Author: Żaguń Ewelina K.

Title: The effects of the EU support on SMEs in pomorskie region during the 2007–2013 programming period

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 4(69), pages: 153–162

Keywords: structural funds, operational programmes, supporting SME, financial engineering instruments, public intervention

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Ewelina Żaguń, Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Pomorskiego, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, Poland

E-mail: ewelina.zagun@gmail.com

Abstract: The aim of the article is to summarize the effectiveness of EU funds' distribution in the area of the promotion of entrepreneurship in pomorskie region, equally in Cohesion Policy, Common Agricultural Policy and Common Fisheries Policy. Particular attention was devoted to the financial engineering instruments, which had significant effects in supporting SMEs in period 2007-2013. The sustainable character of financial instruments translates directly into increased impact on SMEs, as well as creation of the new quality of distribution and management of the EU funds. The comparison of effectiveness of grants and financial instruments is fundamental to indicate the future directions and possibilities of SMEs support, not only in pomorskie region.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00