Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Determinanty rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce - Michał Igielski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Determinanty rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce - Michał Igielski

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor:dr Michał M. Igielski

Tytuł: Determinanty rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce

Słowa kluczowe: bankowość elektroniczna, usługi bankowe, determinanty rozwoju

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Igielski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarządzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autora: m.igielski@wpit.am.gdynia.pl

Streszczenie: Bankowość posiada ponad tysiącletnią historię, jednak dopiero w ciągu ostatnich lat XX wieku dokonały się w niej przełomowe zmiany, opisywane na wzór rewolucji przemysłowej nazwą rewolucji finansowej. Wywołały one pośród ludzi nauki, a także praktyki, burzliwą dyskusję odnośnie przyszłości banków i ich funkcji jako pośredników finansowych. Do najważniejszych przemian w bankowości zaliczamy jej internalizację, liberalizację, jak również deregulację oraz szybki rozwój bankowej technologii informatycznej, a także telekomunikacyjnej. Zmiany tego rodzaju wpłynęły w dość zasadniczy sposób na cały sektor bankowy, przyczyniając się w dużym stopniu do podniesienia się konkurencji na rynku dotyczącym usług bankowych. Bezpowrotnie zmieniły się również oblicza banków: usługi bankowe wyszły poza tradycyjne oddziały, a rozwój bankowości elektronicznej sprawił, że wszystkie usługi bankowe mogą być świadczone poprzez elektroniczne kanały do dystrybucji usług. Oznacza to, że obecny bank jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, a klient posiada do niego zdalny dostęp, bez względu na miejsce, w jakim się znajduje. W Polsce bankowość elektroniczna zaistniała już pod koniec lat 90. ubiegłego wieku i od tej pory, z roku na rok, cieszy się coraz większą popularnością. Stąd też celem niniejszego artykułu jest, na podstawie analizy materiałów źródłowych oraz badań empirycznych, identyfikacja determinantów wpływających na rozwój usług bankowości elektronicznej w Polsce.

Author: Igielski Michał M., PhD

Title: Determinants of the development of home banking in Poland

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 4(69), pages: 76–85

Keywords: home banking, banking services, determinants of development

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Michał Igielski, Akademia Morska w Gdyni, Wydzial Przedsiebiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Zarzadzania, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail: m.igielski@wpit.am.gdynia.pl

Abstract: The banking has over millenary history. However, only within final years of the 20th century it changed substantially. These changes – after the Industrial Revolution – are described as the financial revolution. They provoked stormy discussion amongst scholars, as well as practitioners on the future of banks and their function as financial intermediaries. The most important transformations of banking are its internalization, liberalization, as well as deregulation and rapid development of the banking ICT system. That kind of changes influenced the entire banking industry in the quite fundamental way, contributing to the rise of competition on the banking services' market. Visage of banks also changed: the banking services extended beyond traditional branches, and the development of the home banking caused that all banking services can be provided across electronic channels. It means that the modern bank is open 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, and the customer has a remote access to it, irrespective of the place. In Poland home banking started already at the end of the 90' of the last century, and from now on is enjoying more and more popularity. Hence, the purpose this article is identification of determinants affecting the development of home banking services in Poland, on the basis of an analysis of source materials, as well as empirical examinations.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00