Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Dochodzenie roszczeń pieniężnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym ... - Krzysztof Marcin Paczoska  Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Dochodzenie roszczeń pieniężnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym ... - Krzysztof Marcin Paczoska

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Krzysztof M. Paczoska

Tytuł: Dochodzenie roszczeń pieniężnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym – aspekty praktyczne oraz postulaty de lege ferenda

Słowa kluczowe: elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU, e-sąd, roszczenia pieniężne

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Krzysztof Paczoska, Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Cywilnego, ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk

E-mail autora: krzysztof.paczoska@prawo.ug.edu.pl

Streszczenie: Artykuł prezentuje praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń pieniężnych w procesie cywilnym w postępowaniu odrębnym – elektronicznym postępowaniu upominawczym. Autor omawia regulacje procesowe normujące to postępowanie oraz techniczne aspekty składania pism procesowych, w tym przede wszystkim pozwu, za pomocą systemu teleinformatycznego. W opracowaniu zauważa się pewne nieprawidłowości obowiązujących regulacji prawnych, jak również istniejących rozwiązań technicznych, co pozwala Autorowi na sformułowanie postulatów odnośnie zmian w prawie oraz zmian technicznych systemu teleinformatycznego.

Author: Paczoska Krzysztof M., PhD student

Title: Pursuing financial claims by electronic writ of payment proceedings – practical aspects and postulates de lege ferenda

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 4(69), pages: 37–46

Keywords: electronic proceedings by writ of payment, e-court, financial claims

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Krzysztof Paczoska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Prawa i Administracji, Katedra Postepowania Cywilnego, ul. Bazynskiego 6, 80-952 Gdansk, Poland

E-mail: krzysztof.paczoska@prawo.ug.edu.pl

Abstract: The article presents practical aspects of financial claims in separate civil proceedings – electronic proceedings by writ of payment. The author discusses the regulations governing the proceedings and the technical aspects of procedural documents' submission, primarily including the lawsuit, using ICT system. The study noted some irregularities in legal regulations, as well as existing technical solutions, which allow the author to formulate postulates regarding changes in the law and changes in technical ICT system.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00