Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wprowadzenie / Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej - Dominik Bierecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wprowadzenie - Grzegorz Bierecki / Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej - Dominik Bierecki

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Dominik Bierecki

Tytuł: Zakaz lichwy w prawie państw Unii Europejskiej

Słowa kluczowe: lichwa, odsetki, zasady współżycia społecznego

Dyscyplina: PRAWO, EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: dbierecki@gmail.com

Streszczenie: Moralne potępienie lichwy znajduje swoje odzwierciedlenie w ustawodawstwach niektórych państw Unii Europejskiej. W ramach regulacji prawa prywatnego tych państw możliwe jest wyróżnienie dwóch zasadniczych modeli ustalania maksymalnej wysokości odsetek: modelu francuskiego i modelu niemieckiego. Ponadto w państwach tych obowiązują również regulacje prawa karnego, w świetle których lichwa stanowi przestępstwo. W Polsce zawarte w Kodeksie cywilnym regulacje dotyczące maksymalnej wysokości odsetek ulegały zmianom na przestrzeni lat. Ostatnią dokonaną zmianą jest dodanie do tego aktu prawnego przepisów bezpośrednio odnoszących się do kwestii ograniczenia wysokości możliwych do zastrzeżenia w umowie odsetek za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego.

Author: Bierecki Dominik

Title: The prohibition of usury in the law of European Union countries

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 4(69), pages: 89–100

Keywords: usury, interest, principles of social coexistence

Discipline: LAW, ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE E-mail: dbierecki@gmail.com

Abstract: Moral condemnation of usury is reflected in the laws of some countries of the European Union. In the framework of the rules of private law of these countries, it is possible to distinguish two basic models for determining the maximum amount of interest: the French model and the German model. Moreover, in these countries also apply rules of criminal law according to which usury is a crime. In Poland regulations contained in the Civil Code regarding the maximum amount of interest have changed over the years. The last amendment adds to the Civil Code the provisions directly related to the issue of restricting in contract an excessive height of interest for delay in meeting the cash benefit.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00