Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Ewolucja działalności Azjatyckiego Banku Rozwoju - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Ewolucja działalności Azjatyckiego Banku Rozwoju - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski

Tylko online

12,00 zł

11 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Tomasz Michałowski

Tytuł: Ewolucja działalności Azjatyckiego Banku Rozwoju

Słowa kluczowe: Azjatycki Bank Rozwoju, pomoc rozwojowa

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Michałowski t.michalowski@ug.edu.pl

Streszczenie: Azjatycki Bank Rozwoju (Asian Development Bank – ADB) jest działającą od 1966 roku międzynarodową organizacją finansową opartą na tej samej filozofii co Bank Światowy. Jego głównym celem jest walka z biedą i poprawa warunków życia w regionie Azji i Pacyfiku. Punkt ciężkości projektów finansowanych przez Bank spoczywa na infrastrukturze, pogłębianiu regionalnej współpracy gospodarczej, ochronie środowiska naturalnego, rozwoju sektora finansowego, gospodarce żywnościowej i oświacie. W opracowaniu przedstawiono: genezę, członkostwo, cele i organizację ADB, ewolucję polityki finansowania projektów przez ADB i zmianę punktów ciężkości w jego pracach, fundusze własne Banku i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a także pomoc finansową ADB. Dokonano również oceny działalności ADB.

Authors: professor Gostomski Eugeniusz, Michałowski Tomasz, PhD

Title: Evolution of activity of the Asian Development Bank

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2015, vol.: XVIII, number: 4(69), pages: 142–150

Keywords: Asian Development Bank, development assistance

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Michałowski t.michalowski@ug.edu.pl

Abstract: Asian Development Bank (ADB) is an international financial organization based on the same philosophy as the World Bank. It started its operations in 1966. Its main objective is to fight poverty and improve living conditions in Asia and the Pacific area. Projects financed by the Bank focus on infrastructure, deepening regional economic cooperation, environmental protection, financial sector development, food economy and education. The study shows: the origins, membership, objectives and organization of the ADB, evolution of ADB's project financing policy, ADB's funds and its financial assistance. The authors also assess the activities of the ADB.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00