Kategorie

Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej - Romuald Piekarski Powiększ do pełnego rozmiaru

Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka. Eseje z filozofii politycznej - Romuald Piekarski

  • Autor Romuald Piekarski

Więcej szczegółów

39,00 zł

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr hab. Romuald Piekarski – profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG, przewodniczący Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zainteresowania:  filozofia polityki, filozofia religii, metafizyka, etyka polityczna.

Autor ponad 60. publikacji, w tym trzech książek:

  • Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki [Wyd. UG, Gdańsk 1993]
  • Wokół prawdy i interpretacji dzieła literackiego, w: Zagadnienia estetyki współczesnej. Sztuka – wartości – poznanie (wspólnie z P. Kawieckim) [Wyd. UG, Gdańsk 1994]
  • Koncepcja cnót politycznych Machiavellego na tle elementów klasycznej etyki cnót [Wyd. UG, Gdańsk 2007]

 

Redaktor kilku prac zbiorowych, członek redakcji rocznika „Civitas”; publikował w miesięczniku „Znak”, kwartalniku „Pieniądze i Więź”, „Pro Fide, Rege et Lege”, „Arce”, „Arcanach”, „Christianitas”, „Obywatelu”. Aktualny Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Filozoficznego – Oddział Gdański. Otrzymał kilka wyróżnień i nagród: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal srebrny za długoletnią służbę oraz, na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej, Krzyż Wolności i Solidarności.

 

"Książka Romualda Piekarskiego jest wnikliwym i erudycyjnym studium ukazującym wartość klasycznej filozofii polityki. Autor polemizując z nihilistycznym przesłaniem pojmowania polityki zapoczątkowanym przez Machiavellego, szuka inspiracji do budowy podstaw myślenia o dobru wspólnym w filozofii politycznej między innymi Arystotelesa, Tomasza z Akwinu i Kanta. Zakładana tradycja filozoficzna widziana w świetle klasycznych interpretacji Hannah Arendt, Leo Straussa i Alasdaira McIntyre'a, poddana jest aktualizującej re-interpretacji autora udawadniającej przydatność znajomości filozofii politycznej w obliczu problemów trapiących współczesną Polskę, Europę i świat".

prof. Krzysztof Brzechczyn
Instytut Filozofii UAM

"Eseje R. Piekarskiego to poruszające i przeniknięte erudycją ćwiczenia z filozofii politycznej. Diagnozując współczesny nihilizm i nieobecność sacrum w kulturze, autor osią swych rozważań czyni myśl Machiavellego, ukazując późniejszy nurt destrukcyjny (Hobbes, Kant, Nietzsche) w przeciwstawieniu do wcześniejszego nurtu odpowiedzialnych dociekań nad rozumnością praktyczną (Arystoteles, Cyceron, Tomasz z Akwinu). Łącząc konserwatywny szacunek do cnoty mądrości i roztropności z republikańskim rozumieniem państwa i uprawiania polityki, autor proponuje nowe spojrzenie na problemy nowoczesności, związane z globalizacją, odpowiedzialnością w życiu publicznym i rolą elit intelektualnych. Odwołuje się w tych rozważaniach do najważniejszych myślicieli naszych czasów: Maxa Webera, Karla Jaspera, Hannah Arendt, Erica Voegelina, Leo Straussa i Alasdair MacIntyre’a. Lektura tej książki sprawi zarówno mnóstwo przyjemności, jak i dostarczy wiele inspiracji".

dr hab. Ryszard Mordarski

Spis treści

7 Przedmowa
 
15 ROZDZIAŁ 1: MACHIAVELLI, MAKIAWELIZM. POLITYKA I NIHILIZM
 
15 Virtú Machiavellego czyli podróbka cnót politycznych odczytana z perspektywy dzisiejszej
40 Główne znaczenia wolności w myśli Niccolò Machiavellego
58 Przewrotny realizm polityczny Machiavellego
78 Nihilizm egzystencjalno-moralny a polityczny
 
89 ROZDZIAŁ 2: ROZUM PRAKTYCZNY, CNOTY I TRADYCJA
 
89 Roztropność wedle św. Tomasza z Akwinu
103 Rozum praktyczny u Kanta i Arystotelesa. Zarysowanie problemu
125 O arystotelizmie i tradycji w ujęciu Alasdaira MacIntyre’a
140 Różnice w rozumieniu dzielności u Arystotelesa oraz Kanta
150 Rozum teoretyczny i praktyczny – związki wzajemne. Próba wskazania na granice rozumu praktycznego
 
161 ROZDZIAŁ 3: PATOLOGIA DUCHA, SACRUM I POLITYKA
 
161 Uwagi o naturze ludzkiej i wspólnocie politycznej u Edmunda Burke’a
172 Sacrum i polityka. Uwagi o elementach teologii politycznej u E. Burke’a i E. Voegelina
181 Patologia ducha w ujęciu Erica Voegelina. Refleksje nad milczeniem elit w życiu publicznym w kontekście pewnej diagnozy regresu cywilizacyjnego
193 Wiara i rozum. Spór o status teologii politycznej u L. Straussa i E. Voegelina
 
201 ROZDZIAŁ 4: FILOZOF W POLIS
 
201 Leo Strauss jako krytyk demokracji
211 Wina polityczna i odpowiedzialność – powracając do refleksji K. Jaspersa i H. Arendt o faszyzmie niemieckim
229 Rola i odpowiedzialność filozofa polityki w polis wedle A. MacIntyre’a
235 Filozof i obywatel wobec społeczeństwa masowego, w kontekście nazizmu: Jaspers i Voegelin
253 Osądy wartościujące w naukach społecznych i w filozofii politycznej – dyskusja stanowiska Maxa Webera – śladem uwag krytycznych Leo Straussa
272 Arystoteles, MacIntyre i Ingarden – w poszukiwaniu wzorców dla racjonalnej debaty
 
279 ROZDZIAŁ 5: PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA W OBLICZU GLOBALIZACJI
 
279 Wojny sprawiedliwe według Kanta i Grocjusza
287 Uniwersalizm czy zamaskowana oligarchia: Obawy i nadzieje w obliczu procesów globalizacyjnych
301 Globalizacja, nowy porządek świata oraz idea parlamentu światowego
311 Europa wobec globalizacji: jakich instytucji ogólnoświatowych powinna być ona inicjatorem i oparciem?
323 Republikanizm, ale jaki… Jakiego republikanizmu nam Polakom potrzeba?
341 Indeks

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00