Kategorie

Ostatnio przeglądane

Od neoliberalizmu do neokolonializmu - Grażyna Ancyparowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

Od neoliberalizmu do neokolonializmu - Grażyna Ancyparowicz

  • Autor Grażyna Ancyparowicz

Więcej szczegółów

120,00 zł

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Spis treści

NEOLIBERALIZM W TEORII EKONOMII

1. Wolność i rynek

1.1. Archetyp człowieka gospodarującego i paradygmat „niewidzialnej ręki rynku”

1.2. Manifest libertariański

1.3. Uzdrawiająca siła kryzysów

1.3.1. Cykl koniunkturalny w ujęciu teoretycznym

2. Interwencjonizm i keynesizm

2.1. Krach na giełdzie nowojorskiej – impulsem dla narodzin „ekonomii popytu”

2.1.1. Mechanizm narastania kryzysu na rynku finansowym

2.2. Keynesowska recepta na wyjście z depresji ekonomicznej

2.3. Człowiek staje się siłą roboczą, a ta przeobraża się w kapitał ludzki

2.4. Bezrobocie jako obiekt zainteresowania ekonomistów i polityków

2.5. Dylematy państwa opiekuńczego

3. Filary neokonserwatyzmu: ekonomia podaży i monetaryzm

3.1. Prekursorzy monetaryzmu w epoce pieniądza kruszcowego

3.2. Monetaryzm w początkach ery pieniądza papierowego

3.3. Spór neoliberałów z keynesistami o pieniądz

3.4. Szkoła Chicagowska

3.5. Ekonomiści „od brudnej roboty”

NEOLIBERALIZM W SŁUŻBIE OLIGOPOLI

4. Żądza pieniądza – rzecz o deregulacji rynków finansowych

4.1. Jak próbowano okiełznać giełdę

4.2. Anatomia kryzysu w dobie pieniądza fiducjarnego

4.3. Casino capitalism

4.4. Etiologia, przebieg i następstwa kryzysu subprime

4.5. O kreacji pieniądza w dobie cywilizacji cyfrowej i wynikających stąd wyzwaniach

5. Hazard i inne pokusy wabiące amatorów łatwych pieniędzy

5.1. Największe afery spekulacyjne u zarania rynku kapitałowego

5.2. Crony capitalism w wydaniu klasycznym i współczesnym

5.3. Kapitalizm kolesiów w liczbach, czyli statystyka korupcji

5.3.1. Międzynarodowe konwencje przeciw korupcji

5.3.2. Korupcja w badaniach Transparency International

5.3.3. Korupcja w badaniach CBOS

5.3.4. Główne czynniki korupcjogenne w ocenie CBA

5.4. Szara i czarna gospodarka

6. Neoliberalizm a nowy globalny ład ekonomiczny

6.1. Blaski i cienie globalizacji

6.2. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny – hasło bez odzewu

6.3. Polaryzacja dochodów w gospodarce światowej

6.4. Nierównoprawne partnerstwo

6.4.1. Podwójne standardy MFW

6.5. Globalizacja a indywidualne i zbiorowe poczucie bezpieczeństwa

7. Państwowy mecenat nad prywatnym rynkiem kapitałowym

7.1. Piramidalne oszustwo, czyli jak skierować składkę emerytalną na rynek kapitałowy

7.2. O czym nie mówią lobbyści rynków finansowych

7.3. Studium przypadku: otwarte fundusze emerytalne w roli inwestora giełdowego

NEOLIBERALIZM W POLSCE

8. Mityczny Plan Balcerowicza i jego skutki

8.1. Autodestrukcja realnego socjalizmu

8.2. Crony capitalism po polsku

8.3. Afery i ludzie z pierwszych stron gazet

8.4. Sabotaż urzędniczy, czyli jak eliminuje się polski kapitał

9. Kohabitacja starej i nowej nomenklatury

9.1. Prywata niszczy bazę, a neoliberalizm rozkłada nadbudowę socjalistycznej formacji

9.2. Główni architekci pierwszego etapu transformacji ustrojowej

9.3. O tych, których neoliberałowie i inni doktrynerzy skrzywdzili najbardziej

9.4. Propaganda sukcesu czy sukces propagandy?

9.5. Demagokracja, Signum temporis epoki neoliberalnej

10. Związki zawodowe wobec wyzwań wolnego rynku

10.1. Szkic z historii światowego ruchu związkowego

10.2. Legenda i zmierzch „Pierwszej Solidarności”

10.3. Związki zawodowe w percepcji społecznej (wyniki raportu CBOS)

10.4. Porozumienie ponad podziałami?

11. Nobilitacja polskiego złotego

11.1. Obrót walutą – legalnie i „na czarno”

11.2. Od kotwicy antyinflacyjnej do pieniądza międzynarodowego

11.3. Kryteria konwergencji nominalnej

11.4. Poziom konwergencji nominalnej po dziesięciu latach od akcesji Polski do UE

12. Wzrost i restrukturyzacja polskiej gospodarki: 1970-2014

12.1. System rachunków narodowych, czyli jak się mierzy siłę gospodarki

12.1.1. Metodologia rachunków narodowych

12.1.2. Ekonomiczna treść rachunków narodowych

12.1.3. Kurs handlowy i parytet siły nabywczej waluty w statystyce gospodarczej

12.2. Inwestycje jako siła motoryczna wzrostu gospodarczego

12.3. Polski PKB w światowych rankingach

12.4. Efektywny popyt transakcyjny a wzrost PKB

12.4.1. Komponenty PKB: popyt krajowy i zagraniczny

12.5. Polski PKB w statystyce ONZ i GUS – podobieństwa i różnice

12.5.1. Wpływ różnic kursowych na wartość PKB

12.5.2. Wpływ różnic klasyfikacji działalności gospodarczej na strukturę branżową PKB

12.5.3. Struktura branżowa i własnościowa polskiego PKB w badaniach GUS

13. Prywatyzacja – furtka czy wrota dla redeployment w Polsce?

13.1. Prywatyzacja kolebką kompradorskich elit

13.2. Punkt widzenia neoliberałów na koszty pracy w Polsce

13.3. Transnarodowe korporacje a innowacyjność gospodarki kraju je goszczącego

13.3.1. Drenaż kapitału

13.3.2. Strategia korporacji w kraju goszczącym BIZ a dyfuzja innowacji

13.3.3. Redeployment a innowacyjność polskiej gospodarki

13.4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski

13.5. Zadłużenie polskiej gospodarki wobec nierezydentów

14. Etiologia deficytu polskiego sektora general government

14.1. Co najbardziej szkodzi naszym finansom publicznym

14.1.1. Rynek pracy pod rządami neoliberałów

14.2. Rujnująca finanse publiczne reforma ubezpieczeń społecznych

14.3. Systemowe uwarunkowania deficytu FUS

15. Profil polskiego rynku finansowego

15.1. Kapitał zagraniczny na polskim rynku finansowym

15.2. Główne segmenty polskiego rynku finansowego

15.2.1. Sektor bankowy

15.2.2. Fundusze inwestycyjne

15.2.3. Otwarte fundusze emerytalne

15.3. Czy Polacy są rozrzutni?

15.3.1. Oszczędności a koniunktura

15.3.2. Struktura rodzajowa oszczędności i kredytów gospodarstw domowych

15.3.3. Bilans zasobów pieniężnych gospodarstw domowych

15.3.4. Wierzytelności Polaków i ich zobowiązania wobec banków

15.4. Jak gangsterzy w białych kołnierzykach naciągają klientów

15.4.1. O legalnych sposobach naciągania klientów

15.4.2. Sprawa frankowiczów

Bibliografia 

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00