Kategorie

Spółdzielnia socjalna w prawie polskim. Zagadnienia cywilnoprawne - Martyna Jedlińska Powiększ do pełnego rozmiaru

Spółdzielnia socjalna w prawie polskim. Zagadnienia cywilnoprawne - Martyna Jedlińska

  • Autor Martyna Jedlińska

Więcej szczegółów

48,00 zł

26 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

dr Martyna Jedlińska (1987) – absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Dyplomacji w Gdyni; zatrudniona w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Sopocie oraz kancelarii prawniczej Burzak Okoń i Wspólnicy, od 2013 r. w kancelarii prawniczej Jedliński i Wspólnicy z siedzibą w Gdyni. Autorka kilku publikacji z zakresu prawa cywilnego zamieszczonych w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu ogólnopolskim: „Prawie i Więzi”, „Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego”, „Przeglądzie Sądowym”, „Rejencie” oraz „Pieniądzach i Więzi”. Zainteresowania autorki koncentrują się wokół szeroko rozumianych zagadnień prawa spółdzielczego, jak również teorii prawa cywilnego. Niniejsza publikacja powstała na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Ciocha, obronionej z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w maju 2016 r. 

(…) chciałbym podkreślić, że przedstawiona mi do oceny rozprawa doktorska zawiera oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, związanego z monograficznym przedstawieniem istoty spółdzielni socjalnej, oraz wykazuje ogólną wiedzę teoretyczną w dziedzinie prawa cywilnego, w tym, zwłaszcza spółdzielczego (…)

- z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego

 

Temat rozprawy został sformułowany i wybrany prawidłowo i to zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. Cywilnoprawna problematyka spółdzielni socjalnej w prawie polskim jest niezwykle aktualna, spółdzielczość socjalna jest bowiem najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektorem spółdzielczości zarówno w Polsce, jak i za granicą (w Polsce od chwili wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych do dnia 16 czerwca 2015 roku założonych zostało 1307 tych spółdzielni). Dobrze więc się stało, że Autorka poddała szczegółowej analizie naukowej istotę spółdzielni socjalnej oraz jej funkcjonowanie na gruncie prawa polskiego. Tym bardziej, iż – co należy zauważyć – brak jest w literaturze prawniczej szerszego opracowania przedmiotowej problematyki, zaś orzecznictwo sądowe jest w tej mierze bardzo szczątkowe.

- z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Ciszewskiego 

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00