Kategorie

Ostatnio przeglądane

Pieniądze i Więź nr 21 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pieniądze i Więź nr 21

12,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

IDEE

 

 Praca – jej etyczny wymiar - Władysława Kiwak 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Użyteczność menedżerska - Tomasz Kątowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Trzy koncepcje wolności politycznej - Kyle Swan 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 O arystotelizmie i tradycji w ujęciu Alasdaira MacIntyre'a - Romuald Piekarski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

 

 Pakietowe systemy wynagrodzeń – praktyka polskich przedsiębiorstw - Hanna Karaszewska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Czy japoński system zarządzania zasobami ludzkimi odchodzi do przeszłości? - Jacek Korski, Sławomira Kamińska-Berezowska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Kredytowanie konsumpcji w Polsce - Mirosław Ciesielski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Internet w prowadzeniu małego lub średniego przedsiębiorstwa – problemy w rozliczeniach podatkowo-rachunkowych - Wojciech Nastaj 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Wycena przedsiębiorstwa metodą średniej ważonej a wbudowane instrumenty pochodne w teorii i praktyce zarządzania - Jerzy Saniewski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Zarządzanie finansami spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ze szczególnym uwzględnieniem SKOK im. Mikołaja Kopernika (cz.2) - Rafał Sokołowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Rynek giełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w przededniu akcesji do Unii Europejskiej - Sławomir Antkiewicz 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Dumping w międzynarodowych stosunkach gospodarczych - Anna Reiwer-Kaliszewska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 System gwarantowania depozytów bankowych w UE i w Polsce - Anna Jurkowska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

BADANIA - OPINIE - POGLĄDY

 

 Potwierdzanie kwalifikacji do pełnienia funkcji członka zarządu spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej a wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - Małgorzata Wrzołek-Romańczuk 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Uprawnienia zarządcy komisarycznego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej - Krzysztof Pietrzykowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Czynniki kształtujące bilans płatniczy w Polsce - Małgorzata Rozkwitalska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Znaczenie innowacji dla procesu wzrostu gospodarczego - Andrzej Poszewiecki 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Poddawanie sporów pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego ad hoc oraz kontrola sądu powszechnego nad orzeczeniem sądu polubownego - Joanna Mędrzecka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Arbitraż konsumencki na przykładzie unii kredytowych funkcjonujących w systemie prawa common law - Krzysztof P. Łabenda 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Bankowy Arbitraż Konsumencki w Polsce - Katarzyna Marczyńska

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Sądy arbitrażowe w Niemczech - Bernard Schlömer 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Perspektywy zrównania zawodowych szans kobiet i mężczyzn w kontekście integracji Polski z Unią Europejską - Ewa Ignaciuk 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 O stylach picia po polsku - Beata Bykowska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Specyfika działań promocyjnych na rynku dóbr dla dzieci - Monika Boguszewicz-Kreft, Anna Fischer 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

DODATEK

 

Pieniądze świata – historia i współczesność Oferty banków – fundusze inwestycyjne - Elżbieta Ostrowska 

Przegląd prasy Kto może być Człowiekiem Roku 2004? - Anna Maria Mydlarska 

Twórcy i współpracownicy kwartalnika

WSFiA 

  • Okładka Miękka
  • ISSN 1506-7513

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00