Kategorie

Ostatnio przeglądane

Pieniądze i Więź nr 31-32 Powiększ do pełnego rozmiaru

Pieniądze i Więź nr 31-32

17,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

IDEE

 

Biblioteka Myśli Spółdzielczej (5) Fryderyk hrabia Skarbek – ojciec polskiej ekonomii - Janusz Ossowski 

Ogólne zasady nauki gospodarstwa narodowego, czyli czysta teoria ekonomii - Fryderyk Skarbek 

Biblioteka Myśli Spółdzielczej (6) Charles Antoine – pionier chrześcijańskiej ekonomii społecznej - Janusz Ossowski 

Kurs ekonomii społecznej - Charles Antoine 

 

 Ład korporacyjny – etyka i kultura - Surendra Arjoon 

 KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

  

PROBLEMY ZARZĄDZANIA

 

 Przedsiębiorca i przedsiębiorczość a emocje i osobowość - Iwona A. Trzebiatowska, Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Kryteria podejmowania decyzji w warunkach ryzyka gospodarczego - Piotr Dudziński 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Szanse i zagrożenia rozwoju polskiego rynku kapitałowego w aspekcie akcesji Polski do Unii Europejskiej - Elżbieta Ostrowska

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Główne obszary transformacji w kierunku integracji walutowej - Krystian Zawadzki 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Proces prywatyzacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w świetle kontrowersji wokół strategii rozwoju rynku kapitałowego - Sławomir Antkiewicz 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Przemiany strukturalne w przemyśle Polski pod wpływem integracji z Unią Europejską - Julia Koralun-Bereźnicka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Leasing w małych i średnich przedsiębiorstwach – ujęcie problemowe - Wojciech Nastaj 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Wewnętrzne trudności strategicznej karty wyników a wielkość przedsiębiorstw - Maciej Waszczyk, Janina Kubka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Struktura kosztu całkowitego - Tomasz Kątowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Stan i perspektywy rozwoju ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w ubezpieczeniach na życie - Elżbieta Ostrowska, Wiesława Thiel-Janus 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Spółdzielczość w polskiej gospodarce. Geneza oraz istota spółdzielczych form gospodarowania - Piotr Grzegorzewski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Koncepcja zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce w świetle postanowień ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym - Anna Jurkowska-Zeidler

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

BADANIA - OPINIE - POGLĄDY

 

 Ochrona konsumenta w świetle tzw. ustawodawstwa antylichwiarskiego - Adam Jedliński

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Upadłość konsumencka – założenia projektu ustawy - Joanna Mędrzecka 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 O potrzebie i kierunkach doskonalenia jakości badań sondażowych - Mirosław Szreder 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Przemiany demograficzne w Polsce i w wybranych krajach europejskich oraz ich uwarunkowania w okresie 1990–2003 - Katarzyna Sadowska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Aspekty środowiskowe budowy jednolitego rynku energii elektrycznej Unii Europejskiej - Tomasz Motowidlak 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Wpływ strefy walutowej na politykę monetarną państw członkowskich na przykładzie krajów Azji Południowo-Wschodniej w latach 1997–2005 - Andrzej Buszko 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Globalizacja a komunikacja międzyludzka. Kilka myśli - Marzena Żylińska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)


 Czas przełomu w filmach VSG zrealizowanych w latach 1990–1991 - Anna Maria Mydlarska 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

 

REGION

 

 Perspektywy rozwoju turystyki w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystki - Jacek Podhorski-Piotrowski 

  KUP TERAZ W FORMACIE PDF (10 ZŁ)

  

DODATEK

 

Przegląd prasy Wizerunek a tożsamość - Anna Maria Mydlarska 

Twórcy i współpracownicy kwartalnika

WSFiA 

Prezentacja książki Janusza Ossowskiego Jałmużna i kredyt

ENGLISH SUMMARIES 

  • Okładka Miękka
  • ISSN 1506-7513

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00