Kategorie

INFORMACJE OGÓLNE


Sklep Internetowy działający pod adresem www.sklep.sin.edu.pl prowadzony jest przez Spółdzielczy Instytut Naukowy G.Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Władysława IV 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000394248, NIP 5851462223, REGON 221527756, tel: 058 5509750, faks: 058 550 96 90, e-mail  sin@sin.edu.pl

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową publikacji książkowych i kwartalnika naukowego .Pieniądze i Więź".

W sprzedaży oferujemy produkty nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu i jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje w nim zawarte.

Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów potwierdzenia dokonania transakcji.

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Przy pełnym opisie towaru podana jest cena brutto, zawierająca obowiązującą stawkę podatku VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia i zachowuje ważność w chwili uiszczania płatności.


Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00