Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rola systemu podatkowego w budowaniu pozycji konkurencyjnej mikro i małych przedsiębiorstw ... - Michał Igielski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rola systemu podatkowego w budowaniu pozycji konkurencyjnej mikro i małych przedsiębiorstw ... - Michał Igielski

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Michał Igielski

Tytuł: Rola systemu podatkowego w budowaniu pozycji konkurencyjnej mikro i małych przedsiębiorstw na pomorskim rynku gospodarczym

Słowa kluczowe: system podatkowy, konkurencyjność, przewaga konkurencyjna

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Michał Igielski, Akademia Morska, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

E-mail autora: m.igielski@wpit.am.gdynia.pl

Streszczenie: W niniejszym artykule autor opisał rolę systemu podatkowego w Polsce w kontekście budowy pozycji konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku. W tym celu została opisana istota systemu podatkowego w naszym kraju, obowiązujące procedury i stawki podatkowe oraz uwarunkowania budowy przewagi konkurencyjnej przez firmy działające na pomorskim rynku gospodarczym. W drodze analizy dostępnych źródeł i wyników badań można stwierdzić, iż system podatkowy w znacznym stopniu determinuje funkcjonowanie i potencjalny rozwój, szczególnie niewielkich przedsiębiorstw. Niestety dla większości badanych przedsiębiorstw stanowi on problem w bieżącym funkcjonowaniu oraz ma zły wpływ na pozycję konkurencyjną. Ogólna ocena obciążeń publicznoprawnych wynika z ich siły oddziaływania na działalność badanych podmiotów oraz pożądanych zmian w celu dostosowania do specyfiki sektora mikro i małych przedsiębiorstw.

Author: Igielski Michał, PhD

Title: The role of the tax system in building the competitive position of micro and small enterprises in the Pomeranian economic market

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: tax system, competitiveness, competitive advantage

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Michał Igielski, Akademia Morska, Wydzial Przedsiebiorczości i Towaroznawstwa, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, Poland

E-mail: m.igielski@wpit.am.gdynia.pl

Abstract: In this article, the author describes the role of the tax system in Poland and its impact on building a competitive position by companies operating on the market. For this purpose, the essence of the tax system in our country, the procedures and tax rates in force, and the conditions for building a competitive advantage by companies operating on the Pomeranian economy market have been described. Basing on the analysis of materials and research results, the author believes that the tax system determines the functioning and potential development of small enterprises. Unfortunately, for most of the surveyed companies it constitutes a problem in the current operation and has a negative impact on their competitive position. The overall assessment of public-law burdens results from their influence on the activities of the audited entities, and the desired changes to adapt to the specifics of the micro and small enterprises’ sector.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00