Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Niemczech - Kamil Dąbrowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Niemczech - Kamil Dąbrowski

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Karol Dąbrowski

Tytuł: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Niemczech

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, osoby niepełnosprawne, spółdzielnia socjalna, zakład pracy chronionej

Dyscyplina: NAUKI O POLITYCE PUBLICZNEJ

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Karol Dąbrowski, Samorządowa Sieć Badawcza, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, ul. Stuart 6, 08-500 Ryki

E-mail autora: siecsamorzadowa@gmail.com

Streszczenie: Osoby niepełnosprawne w Niemczech często znajdują pracę w spółdzielniach i zakładach pracy chronionej. W prawie niemieckim nie funkcjonuje odrębne pojęcie spółdzielni socjalnej. Takim mianem określa się spółdzielnię, która realizuje cele społeczne (niemające celu zarobkowego, nienastawione bezpośrednio na zysk), jak też taką, która jest tworzona przez osoby niepełnosprawne albo zagrożone wykluczeniem społecznym, np. długotrwale bezrobotnych, niewidomych, inwalidów wojennych. Głównym celem spółdzielni jest wspieranie socjalnych i kulturalnych interesów jej członków. Zakład pracy chronionej to instytucja, której celem jest integracja osób niepełnosprawnych poprzez włączanie ich w życie zawodowe. Przepisy niemieckie nie przewidują, w jakiej formie prawnej ma być prowadzony zakład pracy chronionej i często zakłady te są otwierane przez spółdzielnie.

Author: Dąbrowski Karol, PhD

Title: The employment of people with disabilities in Germany

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: disability, people with disabilities, social cooperative, sheltered workshop

Discipline: PUBLIC POLICY SCIENCES

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Karol Dąbrowski, Samorzadowa Siec Badawcza, Fundacja Obywatelskiego Rozwoju-Ryki, ul. Stuart 6, 08-500 Ryki, Poland

E-mail: siecsamorzadowa@gmail.com

Abstract: People with disabilities in Germany often find jobs in social cooperatives and sheltered workshops. In German law there is no separate legal definition of the social cooperative. This appellation is reserved for a cooperative, that realizes social purposes, or is created by people with disabilities or socially excluded, for example long-term unemployed, blind, war invalids. Sheltered workshop is an institution, that integrates the people with disabilities by including them in a professional life. The German legislation does not provide the legal form of a protected workplace and they are often established by cooperatives.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00