Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Walne zgromadzenie spółdzielni w prawie niemieckim - Tomasz Dąbrowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Walne zgromadzenie spółdzielni w prawie niemieckim - Tomasz Dąbrowski

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Tomasz Dąbrowski

Tytuł: Walne zgromadzenie spółdzielni w prawie niemieckim

Słowa kluczowe: walne zgromadzenie, spółdzielnia, uchwała, prawo niemieckie

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Prawa, ul. Bolesława Chrobrego 31, 26-600 Radom

E-mail autora: paluch266@wp.pl

Streszczenie: W niniejszym artykule omówiony został tryb zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni oraz kompetencje tego organu. Zaprezentowano tryb obradowania i podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie, a także problem nieważności i zaskarżalności uchwał. Ostatnia część tekstu poświęcona jest protokołowi z obrad tytułowego organu.

Author: Dąbrowski Tomasz, PhD

Title: Cooperative Annual General Meeting (AGM) in German law

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: Annual General Meeting (AGM), cooperative, resolution, German law

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address):Tomasz Dąbrowski, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pulaskiego, Wydzial Nauk Ekonomicznych i Prawnych, Katedra Prawa, ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom, Poland

E-mail: paluch266@wp.pl

Abstract: The first issue the article focuses on is the mode of the cooperative AGM convening. Then, it sets out the competencies of the gathering in question. The further parts of the paper discuss the mode of proceeding during the meeting and taking resolutions by the AGM, as well as the problems of invalidity of a resolution and appeal against it. The final part of the paper deals with the AGM minutes.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00