Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej Narodowego Banku Polskiego - Grażyna Ancyparowicz Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej Narodowego Banku Polskiego - Grażyna Ancyparowicz

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Grażyna M. Ancyparowicz

Tytuł: Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego w polityce monetarnej Banku Polskiego

Słowa kluczowe: bank centralny, strategia monetarna, inflacja, cel inflacyjny, pieniądz, waluta

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Grażyna Ancyparowicz, członek Rady Polityki Pieniężnej; Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydział Finansów i Rachunkowości, ul. Harcerzy Września 3, 40-659 Katowice

E-mail autora: g.ancyparowicz@gmail.com

Streszczenie: Traktat z Maastricht zobowiązał kraje Unii Europejskiej m.in. do wprowadzenia standardów, zasad oraz instrumentów Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Oznacza to w szczególności prymat polityki pieniężnej nad polityką gospodarczą, bowiem celem nadrzędnym jest utrzymanie stabilnej siły pieniądza emitowanego przez dany bank centralny. W realizacji tej misji banki centralne stosują różne strategie. Jedną z nich jest strategia bezpośredniego celu inflacyjnego, powszechne uznawana za skuteczną metodę stabilizacji siły nabywczej waluty. Strategia ta poprzez kanał transmisji monetarnej sprzyja ogólnej równowadze makroekonomicznej. Przynosi najlepsze efekty w krajach o relatywnie stabilnych cenach i stosunkowo zamożnych, ale ma także szerokie zastosowanie w państwach zaliczanych do rynków wschodzących.

Author: professorAncyparowicz Grażyna M.

Title: The inflation target strategy in monetary policy of the National Bank of Poland

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: central bank, monetary strategy, inflation, inflation target, money, currency

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Grażyna Ancyparowicz, Gornoslaska Wyzsza Szkola Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Wydzial Finansow i Rachunkowosci, ul. Harcerzy Wrzesnia 3, 40-659 Katowice, Poland

E-mail: g.ancyparowicz@gmail.com

Abstract: The Maastricht Treaty requires, among others, that the European Union member states should implement standards, principles and instruments of the European System of Central Banks. This implies, in particular, that the monetary policy dominates over the economic policy, because the principal goal of every Central Bank is to keep the value of the issued currency stable. Different strategies can be used to achieve this goal. One such strategy concentrates directly on controlling the inflation target, which is commonly considered a very effective method of stabilizing the purchasing power of the given currency. This strategy strengthens the general macroeconomic stability via the channel of monetary transmission, which brings best results in relatively affluent countries, where prices are stable, but it can be implemented also in emerging market countries.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00