Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych ... - Elżbieta Ostrowska, Aleksandra Zelewska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych ... - Elżbieta Ostrowska, Aleksandra Zelewska

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, Aleksandra Zelewska

Tytuł: Anomalie sezonowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1997–2016

Słowa kluczowe: finanse behawioralne, anomalie, sezonowość, GPW

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot

E-mail autora: Elżbieta Ostrowska bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Aleksandra Zelewska ola.zelewska@gmail.com

Streszczenie: W artykule przedstawiono skutki wpływu czynników psychologicznych na decyzje inwestorów, podejmowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie poddano średnie miesięczne i dzienne stopy zwrotu z indeksu WIG. Zaprezentowano również duże znaczenie posiadania wiedzy na temat występowania na danej giełdzie anomalii dla inwestorów konstruujących portfel inwestycyjny. Z przeprowadzonych badań wynika, że inwestorzy, chcąc zarobić na wykorzystaniu anomalii sezonowych w swoich strategiach budowania portfela inwestycyjnego, spowodowali zniwelowanie występowania tych anomalii na rynku. Anomalie sezonowe występowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie do czasu upowszechnienia się informacji dotyczących znaczenia uwarunkowań behawioralnych.    

Authors: professor Ostrowska Elżbieta, Zelewska Aleksandra, PhD student

Title: Seasonal anomalies on the Warsaw Stock Exchange in the years 1997 – 2016

Source:Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 3(76), pages:

Keywords: behavioral finance, anomalies, seasonality, stock exchange

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland

E-mail: Elżbieta Ostrowska bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Aleksandra Zelewska ola.zelewska@gmail.com

Abstract: The article presents the effects of the influence of psychological factors on investors’ decisions made on the Warsaw Stock Exchange. The average monthly and daily returns from the WIG index were analysed. The importance of having a knowledge about the existence of anomalies for investors constructing an investment portfolio was also presented. The research shows that investors, wishing to make use of seasonal anomalies in their investment portfolio strategies, have reduced the occurrence of these anomalies in the market. Seasonal anomalies occurred on the Warsaw Stock Exchange until the information about the importance of behavioral determinants became popular.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00