Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Wpływ globalizacji i regionalizacji na skuteczność polityki makroekonomicznej w zakresie rynku prac - Adam Damrath Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Wpływ globalizacji i regionalizacji na skuteczność polityki makroekonomicznej w zakresie rynku prac - Adam Damrath

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Adam Damrath, doktorant

Tytuł: Wpływ globalizacji i regionalizacji na skuteczność polityki makroekonomicznej w zakresie rynku pracy

Słowa kluczowe: polityka makroekonomiczna, rynek pracy, globalizacja, regionalizacja

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: adam.damrath@tlen.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie wpływu globalizacji i regionalizacji na możliwości oddziaływania państwa na rynek pracy poprzez politykę makroekonomiczną. Współcześnie obserwujemy na świecie coraz ściślejszą integrację państw oraz ludzi. W efekcie następuje powiązanie rynków i produkcji w różnych krajach, które stają się coraz bardziej współzależne. Jednocześnie wzrasta znaczenie regionalnych ugrupowań integracyjnych. Wszystkie powyższe czynniki wpływają na to, iż prowadzenie skutecznej polityki makroekonomicznej w zakresie rynku pracy jest coraz trudniejsze. 

Author: Damrath Adam, PhD student

Title: The impact of globalization and regionalization on the effectiveness of macroeconomic policy in the labour market

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 116–125

Keywords: macroeconomic policy, labour market, globalization, regionalization

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: adam.damrath@tlen.pl

Abstract: The aim of this paper is to present the impact of globalization and regionalization on the potential for the state to influence the labour market through macroeconomic policy. Today we are witnessing the increasing integration of states and people in the world. As a result, markets and production in different countries are becoming increasingly interdependent. At the same time, the importance of regional integration groups is also increasing. All of the above factors have such an impact that the implementation of effective macroeconomic policy in the labour market is increasingly difficult.

 

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00