Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółdzielnia europejska (CCE) w świetle międzynarodowych zasad spółdzielczych - Dominik Bierecki Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółdzielnia europejska (CCE) w świetle międzynarodowych zasad spółdzielczych - Dominik Bierecki

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Dominik Bierecki

Tytuł: Spółdzielnia europejska w świetle Międzynarodowych Zasad Spółdzielczych

Słowa kluczowe: spółdzielnia europejska (SCE), Międzynarodowy Związek Spółdzielczy, zasady roczdelskie

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: d.bierecki@krpj.pl

Streszczenie: Międzynarodowy Związek Spółdzielczy (MZS; ang. International Cooperative Alliance; ICA) jest organizacją zrzeszającą spółdzielnie, organizacje spółdzielcze oraz inne organizacje kontrolowane przez spółdzielnie lub prowadzące działalność związaną z realizacją założeń ruchu spółdzielczego. Członkami MZS mogą być organizacje, które spełniają warunki określone w Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości oraz których cele są zgodne z celami MZS. W Deklaracji Spółdzielczej Tożsamości zawarte są tzw. zasady roczdelskie. Przyjmuje się, że zasady te zostały wykształcone w jednej z pierwszych spółdzielni, którą założono w 1844 r. w Rochdale, w Anglii. Spółdzielnie są jedynymi przedsiębiorstwami na świecie o uzgodnionych, międzynarodowych zasadach funkcjonowania. Zasady roczdelskie nie stanowią jednak norm prawnych prawa krajowego lub międzynarodowego i tym samym nie są powszechnie obowiązujące. Zasady te są wewnętrznymi normami MZS. Wyróżniają one spółdzielnie spośród innych organizacji społecznych i gospodarczych typu korporacyjnego i zakładowego. Instytucja prawna spółdzielni europejskiej została ustanowiona przez prawodawcę europejskiego w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (Dz. Urz. WE z 18 sierpnia 2003 r., L 207/1). Rozporządzenie to stosuje się bezpośrednio w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Przepisy prawa państwa członkowskiego regulują funkcjonowanie spółdzielni europejskiej w sprawach nieuregulowanych przez rozporządzenie o spółdzielni europejskiej. Analiza przeprowadzona w niniejszym artykule na gruncie prawa polskiego prowadzi do wniosku, że jedynie przy zastosowaniu do spółdzielni europejskiej przepisów krajowych dojdzie do sytuacji, w której jej działalność będzie wypełniać postulaty wyrażone przez zasady roczdelskie. 

Author: Bierecki Dominik, PhD

Title: European Cooperative Society (SCE) in the light of International Cooperative Principles

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 87–104

Keywords: European Cooperative Society (SCE), International Cooperative Alliance, Rochdale Principles

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: d.bierecki@krpj.pl

Abstract: The International Cooperative Alliance (ICA) is the organization of cooperatives, cooperative organizations, and other organizations controlled by cooperatives or conducting the activity that is related to fulfilling the objectives of the cooperative movement. ICA members can be organizations that conform to the conditions laid down in the Statement of Cooperative Identity and observe objectives of the ICA. The Statement of Cooperative Identity consists of the so-called Rochdale Principles. The principles included in the Statement of Cooperative Identity are called Rochdale Principles because it is assumed that they were developed at one of the first cooperatives established in Rochdale, England, in 1844. Due to a declaration of The Statement of Cooperative Identity cooperatives are the only enterprises in the world with the agreed international principles of their operation. However the Rochdale Principles that consist on The Statement of Cooperative Identity are not legal standards. They are not standards of international law or international agreements. The standards introduced by ICA are not commonly obligatory. Hence, it can be accepted that they are intra-organizational procedural standards. However, they make cooperatives stand out among other social and economic organizations such as corporations and enterprises. The introduction of European Cooperative Society (SCE) into the legal systems of European Union (EU) member states followed the Council Regulation (EC) No. 1435/2003 of 22nd July 2003 on the Statutes for a European Cooperative Society (SCE), OJ EU L207/1 of 18 August 2003. In the system of European law, a regulation is a normative act that applies in each EU member state in the same form and, principally, is applied directly in each of the states. SCE is subject both to regulations of EU legal acts and normative acts issued by a domestic legislator. In conclusion of analysis of an SCE in the light of the international cooperative principles it has to be indicated that the SCE Regulation contains the legal characteristics of an SCE, but disregards the international cooperative principles that underlie the identity of all cooperatives.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00