Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Elektroniczna forma aktywności członków spółdzielni mieszkaniowych – analiza wybranych zagrożeń - Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Elektroniczna forma aktywności członków spółdzielni mieszkaniowych – analiza wybranych zagrożeń - Jerzy Jankowski

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Elektroniczna forma aktywności członków spółdzielni mieszkaniowych – analiza wybranych zagrożeń

Słowa kluczowe: spółdzielnie mieszkaniowe, organy statutowe spółdzielni, formy aktywności członków spółdzielni, rodzaje komunikowania się członków spółdzielni

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autora: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Streszczenie: Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo spółdzielcze z 22 lipca 2016 r. zawiera propozycję alternatywnego trybu składania deklaracji w formie elektronicznej, w stosunku do tradycyjnej formy pisemnej. Może to obciążać spółdzielnię dodatkowymi kosztami, przygotowaniem dodatkowej infrastruktury wykorzystywanej do obsługi deklaracji składanych drogą elektroniczną oraz potwierdzania ich odbioru. Taki sposób działania należy negatywnie ocenić, jako ograniczanie członkom spółdzielni możliwości składania deklaracji w tradycyjnej formie pisemnej. 

Author: Jankowski Jerzy, PhD

Title: Electronic form of the activity of housing cooperatives' members – the analysis of chosen threats

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 82–84

Keywords: housing cooperatives, statutory bodies of the cooperatives, forms of the activity of cooperatives' members, types of communicating of cooperative's members

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland

E-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Abstract: The draft bill of the amendment of the nd Cooperative Law act from July 22 2016 contains proposal of the alternative mode of placing the declaration in an electronic form, in relation to the traditional written form. It can encumber the cooperative with extra costs, preparing the additional infrastructure for the service of declarations filed electronically, and confirming their receipt. One should negatively assess such a modus operandi, as limiting the possibility of cooperatives' members to place the declaration in the traditional written form.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00