Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Odpowiedzialność materialna pracowników ... - Piotr Kotarski, Cezary A. Małozięć, Mateusz P. Szerkus Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Odpowiedzialność materialna pracowników ... - Piotr Kotarski, Cezary A. Małozięć, Mateusz P. Szerkus

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: Piotr Kotarski, Cezary A. Małozięć, Mateusz P. Szerkus, doktoranci

Tytuł: Odpowiedzialność materialna pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Słowa kluczowe: odpowiedzialność materialna pracowników, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt menadżerski

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: Cezary Małozięć maloziec@gmail.com Piotr Kotarski piotr.kotarski@gmail.com Mateusz Szerkus mszerkus@st.swps.edu.pl

Streszczenie: Celem artykułu jest próba przyjrzenia się zagadnieniu odpowiedzialności materialnoprawnej pracowników na gruncie polskiego prawa. Uwzględniono istotę i przesłanki odpowiedzialności zarówno na podstawie kodeksu pracy, jak i kodeksu cywilnego. Analizując sytuację prawną, uwzględniono orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie. Poruszono także najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnością osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich. Przybliżono również kwestie związane z odszkodowaniem i jego wysokością, które przysługuje pracodawcy oraz poruszono tematykę odpowiedzialności za mienie powierzone. 

Authors: Kotarski Piotr, PhD student, Małozięć Cezary A., PhD student, Szerkus Mateusz P., PhD student

Title: Financial liability of the workers employed under an employment contract and civil law agreement

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 73–81

Keywords: financial liability, employment contract, civil law agreement, directors' service contract

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: Cezary Małozięć maloziec@gmail.com Piotr Kotarski piotr.kotarski@gmail.com Mateusz Szerkus mszerkus@st.swps.edu.pl

Abstract: The paper discusses the financial liability of the employees based on the Polish law. The article next explores nature of liability in the context of Polish Labour Code and Civil Code. The analysis is also based on the judgements of the Supreme Court in this area. The remaining part of the article discusses liability of workers under civil law agreement and directors' service contract, potential damages for employers and responsibility for damage or loss of entrusted property.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00