Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Analiza propozycji zmian w przepisach prawa spółdzielczego w latach 2009–2015 - Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Analiza propozycji zmian w przepisach prawa spółdzielczego w latach 2009–2015 - Jerzy Jankowski

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Analiza propozycji zmian w przepisach prawa spółdzielczego w latach 2009–2015

Słowa kluczowe: prawo spółdzielcze, demokracja spółdzielcza, samorząd spółdzielczy, zmiany w prawie spółdzielczym 2009–2015

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autora: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Streszczenie: W 2009 r. rozpoczął się proces składania w polskim Sejmie aktów prawnych, które w ocenie polskich spółdzielców były bardzo szkodliwe dla spółdzielczości. Projektów tych nie konsultowano ze środowiskiem spółdzielczym, które w większości nie akceptowało proponowanych zmian w projektowanych aktach prawnych. Propozycje te nie były zgodne z zasadami Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, z prawem Unii Europejskiej ani z zasadami demokratycznego państwa prawnego oraz wolnego rynku, jak również zasadami konkurencyjności. Artykuł stanowi przegląd inicjatyw w zakresie zmian prawa spółdzielczego w latach 2009–2015 i ocenę ich wartości dla spółdzielczości w Polsce. Zaprezentowane zostały główne obszary funkcjonowania spółdzielni, które powinny być uregulowane znowelizowanymi przepisami nowej ustawy. 

Author: Jankowski Jerzy, PhD

Title: The analysis of propositions for changes in the cooperative law provisions in the years 2009– 2015

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 67–72

Keywords: cooperative law, cooperative democracy, cooperative self-government body, amendments to the cooperative law of 2009–2015

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland

E-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Abstract: In 2009 a process of assembling in the Polish Parliament legal documents, which in the assessment of Polish cooperatives' members were very harmful to the cooperative movement, has started. These projects haven't been consulted with the cooperative environment, which largely didn't accept proposed changes in the planned legislation. These propositions didn't match the principles of the International Cooperative Alliance, the law of the European Union, or principles of the legal democratic state and the free market, as well as the principles of competitiveness. The article constitutes the overview of initiatives concerning changes of the cooperative law in the years 2009-2015, and the evaluation of their value for the cooperative movement in Poland. Main areas of cooperatives' functioning, which should be regulated with amended provisions of the new law, were presented.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00