Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Społeczne funkcje spółdzielczości w myśli ekonomicznej Franciszka Stefczyka ... - Jerzy Jankowski Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Społeczne funkcje spółdzielczości w myśli ekonomicznej Franciszka Stefczyka ... - Jerzy Jankowski

Tylko online

10,00 zł

9 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Jerzy Jankowski

Tytuł: Społeczne funkcje spółdzielczości w myśli ekonomicznej Franciszka Stefczyka

Słowa kluczowe: Franciszek Stefczyk, spółdzielczość, społeczeństwo polskie

Dyscyplina: EKONOMIA, HISTORIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Jerzy Jankowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot

E-mail autora: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Streszczenie: Doktor Franciszek Stefczyk należy do grona prekursorów polskiego ruchu spółdzielczego, będąc zarówno teoretykiem, jak i twórcą jego struktur w różnych branżach. W swojej pracy wykorzystywał on szeroką wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie studiów historycznych i prawniczych, a także w pracy naukowej. Stefczyk był bowiem erudytą i typem naukowca, który jednak potrafił wykorzystywać swoje umiejętności w pracy społecznej, aktywności politycznej i gospodarczej, dostrzegając potrzeby człowieka, jak również całego narodu i państwa. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie poglądów Franciszka Stefczyka na rolę i zadania spółdzielczości jako elementu życia społecznego. W myśli ekonomicznej twórcy systemu kas kredytowych centralne miejsce zajmował człowiek, którego zawsze określał podmiotem całej polityki gospodarczej. Ważnym elementem tejże polityki była natomiast dla niego spółdzielczość, którą uważał za jeden z najskuteczniejszych sposobów obrony i pomocy dla najsłabszych ekonomicznie warstw społecznych. 

Author: Jankowski Jerzy, PhD

Title: Social functions of the cooperatives in the economic thought of Franc Stefczyk on the base of chosen publications

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 2 (75), pages: 7–14

Keywords: Franc Stefczyk, cooperatives, Polish society

Discipline: ECONOMICS, HISTORY

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Jerzy Jankowski, Spoldzielczy Instytut Naukowy, ul. Wladyslawa IV 22, 81-743 Sopot, Poland

E-mail: zrsmrp@zrsmrp.com.pl

Abstract: Doctor Franc Stefczyk belongs to the bevy of precursors of the Polish cooperative movement, being both a theoretician and an originator of its structures in different branches. In his work he made use of the extensive knowledge and abilities acquired in the course of historical and law studies, as well as in his scientific work. For Stefczyk was an erudite and a type of scientist, who at the same time was able to use his abilities in community work, and political and economic activity, recognizing the needs of the individual, but also the entire nation and country. The aim of this article is to present Franc Stefczyk's views on the role and functions of the cooperative movement as the element of social life. In the economic thought of the originator of credit unions' system in the central place was always a man, who he described as the subject of the economic policy. An important element of this policy was for him the cooperative movement, which he regarded as one of the most effective ways of the defense and assistance to the most vulnerable economically social classes.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00