Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Spółdzielnia socjalna wobec zjawiska wykluczenia społecznego i finansowego - Martyna Jedlińska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Spółdzielnia socjalna wobec zjawiska wykluczenia społecznego i finansowego - Martyna Jedlińska

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Martyna Jedlińska

Tytuł: Spółdzielnia socjalna wobec zjawiska wykluczenia społecznego i finansowego

Słowa kluczowe: spółdzielczość, międzynarodowe zasady spółdzielcze, spółdzielnia socjalna, wykluczenie społeczne, wykluczenie finansowe

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: FRAGMENTY PRACY DOKTORSKIEJ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Martyna Jedlińska, A. Jedliński i Wspólnicy, Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, ul. 10 lutego 5, 81-566 Gdynia

E-mail autora: m.jedlinska@krpj.pl

Streszczenie: W artykule przedstawiona została problematyka przyczyn powołania do życia stosunkowo nowej w polskim systemie prawnym instytucji, jaką jest spółdzielnia socjalna. Podstawowym przedmiotem zainteresowania było w tym kontekście pojęcie wykluczenia społecznego jako zjawiska doniosłego społecznie oraz niezwykle złożonego, a leżącego u podstaw powstawania takich podmiotów, jak spółdzielnia socjalna. Z uwagi na niejednolite rozumienie w literaturze terminu wykluczenia społecznego autorka zaproponowała nową definicję tego pojęcia. Praca doktorska zawiera przy tym omówienie roli spółdzielni socjalnej w zwalczaniu zarówno zjawiska wykluczenia społecznego, jak i finansowego, a także syntetyczne omówienie historii legislacji, która doprowadziła do uchwalenia ustawy o spółdzielniach socjalnych. 

Author: Jedlińska Martyna, PhD

Title: Social cooperative and the phenomenon of social and financial exclusion

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 1(74), pages: 113–125

Keywords: cooperatives, international principles of cooperative movement, social cooperative, social exclusion, financial exclusion

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: DOCTORAL THESIS EXCERPTS

Publication order reference (First author’s office address): Martyna Jedlińska, A. Jedliński i Wspolnicy, Kancelaria Radcow Prawnych i Adwokatow, ul. 10 lutego 5, 81-566 Gdynia, Poland

E-mail: m.jedlinska@krpj.pl

Abstract: The doctoral dissertation presents the causes of establishment of social cooperative, an institution relatively new in the Polish legal system. The main interest in this context is the concept of social exclusion, as a phenomenon socially momentous and extremely complex, and underlying formation of subjects such as social cooperative. Due to the non-uniform understanding of the term social exclusion in the literature, the author proposes a new definition of it. The doctoral thesis contains a discussion on the role of the social cooperative in the fight against the phenomena of social and financial exclusion, as well as synthetic overview of the history of legislation that led to the adoption of the bill on social cooperatives.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00