Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Specyfika prawna spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi ... - Piotr Nazaruk Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Specyfika prawna spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi ... - Piotr Nazaruk

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: dr Piotr Nazaruk

Tytuł: Specyfika prawna spółek akcyjnych zarządzających portami morskimi. Analiza na tle zasad techniki prawodawczej

Słowa kluczowe: spółka akcyjna, port morski, podmiot zarządzający, gospodarka morska, zasady techniki prawodawczej, legislacja

Dyscyplina: PRAWO

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Piotr Nazaruk, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, Wydział Prawa, ul. Grodzieńska 21/29, 03-750 Warszawa

E-mail autora: piotr.nazaruk@wp.pl

Streszczenie: W artykule zawarto uwagi de lege lata i de lege ferenda dotyczące regulacji ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich na tle ustawy kodeks spółek handlowych. Analizy prawne obejmują działalność legislacyjną w obszarze tzw. spółek portowych, którą oceniono z uwzględnieniem wytycznych z zakresu zasad techniki prawodawczej. Scharakteryzowano status prawny spółek akcyjnych, które zarządzają portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz innymi portami. Wskazano na liczne błędy legislacyjne, którymi są obarczone przepisy szczególne ustawy. 

Author: Nazaruk Piotr, PhD

Title: Legal characteristics of joint stock companies managing seaports. Analysis taking into account legislative technique principles

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 1(74), pages: 87–91

Keywords: joint stock company, seaport, managing entity, maritime economy, legislative technique principles, legislation

Discipline: LAW

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author's office address): Piotr Nazaruk, Europejska Wyzsza Szkola Prawa i Administracji w Warszawie, Wydzial Prawa, ul. Grodzienska 21/29, 03-750 Warszawa, Poland

E-mail: piotr.nazaruk@wp.pl

Abstract: The article includes de lege lata and de lege ferenda comments concerning the Polish Seaports and Harbours Act of December 20th 1996, based on the Commercial Companies Code. Legal analysis include legislative activity in the area of the so-called seaport companies, which was evaluated taking into account guidelines from legislative technique principles. Legal status of joint stock companies managing seaports crucial to national economy and other seaports was characterized. Numerous legislative errors relating to specific provisions of the Act were pointed out.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00