Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników - Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autorzy: prof. dr hab. Eugeniusz Gostomski, dr Tomasz Czuba

Tytuł: Rola banków spółdzielczych na rynku usług bankowych dla rolników

Słowa kluczowe: bank spółdzielczy, usługi bankowe, badania empiryczne, segment rolny, konkurencyjność sektora banków spółdzielczych

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81- 824 Sopot

E-mail autora: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Czuba t.czuba@ug.edu.pl

Streszczenie: Banki spółdzielcze cały czas dominują w obsłudze bankowej segmentu rolnego w Polsce. Taki stan trwa nieprzerwanie od wielu lat pomimo zmian w obszarze bankowości spółdzielczej zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Segmentem tym wydają się nie być zainteresowane inne banki komercyjne. W artykule autorzy przedstawiają zmiany w obszarze działalności banków spółdzielczych oraz prezentują wyniki zrealizowanych w segmencie rolnym badań empirycznych, które potwierdzają dominującą rolę banków spółdzielczych w obsłudze tego segmentu. Wydaje się, że do zmiany sytuacji w tym zakresie jest jeszcze bardzo daleko. 

Authors: professor Gostomski Eugeniusz, Czuba Tomasz, PhD

Title: The role of cooperative banks in the market of banking services for farmers

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 1(74), pages: 73–80

Keywords: cooperative bank, banking services, marketing research, agriculture segment, competitiveness of the cooperative banking sector

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Eugeniusz Gostomski, Tomasz Czuba, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland

E-mail: Eugeniusz Gostomski egostomski@wp.pl Tomasz Czuba t.czuba@ug.edu.pl

Abstract: In Poland agriculture sector in banking services' market is dominated by cooperative banks. This condition has continued for many years, despite changes in the cooperative banking, both quantitative and qualitative. Other commercialbanks don't seem to be interested in activity in agriculture sector. In the article the authors present the changes in the area of activity of cooperative banks, and the results of market research carried out in the agricultural sector. The research confirms the dominant role of cooperative banks in agriculture sector. It seems that the change of the situation in this area is still far away.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00