Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Uwarunkowania ładu korporacyjnego na stabilność banków spółdzielczych - Marta Walczewska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Uwarunkowania ładu korporacyjnego na stabilność banków spółdzielczych - Marta Walczewska

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: Marta Walczewska

Tytuł: Uwarunkowania ładu korporacyjnego na stabilność banków spółdzielczych

Słowa kluczowe: banki spółdzielcze, ład korporacyjny, sektor bankowy, bank

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

E-mail autora: marta.w.walczewska@gmail.com

Streszczenie: Z porównania banków komercyjnych i banków spółdzielczych w obliczu kryzysu z 2007 roku wynika, że te drugie pozostały relatywnie nienaruszone pod względem ekonomicznym. Celem prezentowanych badań jest próba określenia uwarunkowań wewnętrznych ładu korporacyjnego w bankach spółdzielczych. W tym zamiarze przeanalizowano przeszłe i obecne charakterystyki systemu banków spółdzielczych z punktu widzenia mechanizmów ładu korporacyjnego. W badaniach ujęto europejskie banki spółdzielcze. Na podstawie wyników określono wpływ zwierzchnictwa korporacyjnego na osiąganą przez te banki stabilność ekonomiczną. W rezultacie przeprowadzonych badań stwierdzono, że członkowie banków spółdzielczych mają negatywny wpływ na ich równowagę. 

Author: Walczewska Marta, PhD student

Title: The impact of corporate governance on stability of cooperative banks

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 1(74), pages: 65–72

Keywords: cooperative banks, corporate governance, banking sector, bank

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

E-mail: marta.w.walczewska@gmail.com

Abstract: Comparing the commercial and cooperative banks in the face of crisis of 2007, the later ones stayed relatively intact in economic terms. The aim of the described research was to try to determine the internal conditions of corporate governance in cooperative banks. For this the author analyzed past and current characteristics of the system of cooperative banks from the corporate governance mechanisms’ point of view. The study included the European cooperative banks. Based on the results, the influence of corporate authority on the economic stability achieved by these banks was shown. The study found that members of the cooperative banks have a negative impact on their balance.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00