Kategorie

Ostatnio przeglądane

[PDF] Dyskretny urok polityki pieniężnej w aspekcie gospodarstwa domowego - Elżbieta Ostrowska Powiększ do pełnego rozmiaru

[PDF] Dyskretny urok polityki pieniężnej w aspekcie gospodarstwa domowego - Elżbieta Ostrowska

Tylko online

10,00 zł

8 innych produktów w tej samej kategorii:

Poprzedni
Następny

Autor: prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska

Tytuł: Dyskretny urok polityki pieniężnej w aspekcie gospodarstwa domowego

Słowa kluczowe: polityka pieniężna, gospodarstwo domowe, oszczędzanie, inwestowanie, rynek kapitałowy, portfel finansowy

Dyscyplina: EKONOMIA

Typ dokumentu: ARTYKUŁ

Miejsce zatrudnienia autora tekstu: Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot

E-mail autora: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rangę i specyfikę polityki pieniężnej w aspekcie gospodarstwa domowego, strategię polityki pieniężnej w Polsce oraz konsekwencje realizacji polityki pieniężnej państwa. W związku z tym przedstawiono również istotę behawioralnego podejścia do pieniądza. Ponadto wskazano na ważne relacje między polityką pieniężną i rynkiem kapitałowym w kontekście portfela finansowego gospodarstwa domowego. 

Author: professor Ostrowska Elżbieta

Title: The discreet charm of monetary policy in terms of the household

Source: Pieniadze i Wiez (Money and Social Bond) year: 2017, vol.: XX, number: 1(74), pages: 59–64

Keywords: monetary policy, household, saving, investing, capital market, financial portfolio

Discipline: ECONOMICS

Language: POLISH

Document type: ARTICLE

Publication order reference (First author’s office address): Elżbieta Ostrowska, Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland

E-mail: bankowosc@wzr.ug.edu.pl

Abstract: The article presents the importance and specificity of monetary policy in the context of the household, the monetary policy strategy in Poland and the consequences of the implementation of the monetary policy of the state. Therefore, it also shows the nature of the behavioral approach to money. Moreover it emphasized the important relationship between monetary policy and capital market in the context of the financial portfolio of the household.

Kontakt

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00